Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pappa döms till fängelse – tvångsduschade och låste in son

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 13:28

En pappa döms för bland annat olaga frihetsberövande sedan han låst in sonen på en liten toalett i familjens lägenhet och duschat honom i kallvatten.
Mamman döms för att ha stoppat ned is i pojkens kalsonger.

Mamman och pappan åtalades för grov fridskränkning och olaga frihetsberövande för att bland annat gemensamt och i samförstånd under tiden 1 september 2019 – 23 juli 2020 på en adress i Lycksele begått följande brottsliga gärningar mot sin son.

De ska också ha misshandlat sonen vid flera tillfällen under tiden 1 september 2019 – 13 juli 2020 genom att duscha honom i kallt vatten med eller utan kläder. Vid ett av tillfällena har sonen, efter duschningen, fått följa med till köket där han fått is nedstoppat i sina kalsonger.

Pappan dömdes i Lycksele tingsrätt till fängelse två år och fyra månader för olaga frihetsberövande, fridskränkning och misshandel och mamman dömdes till samma straff för olaga frihetsberövande, fridskränkning och övergrepp i rättssak.

Hovrätten ändrar

Hovrätten för Övre Norrland ändrar tingsrättens dom i fråga om skuld och frikänner pappan från åtalet för misshandel av sin dotter samt ändrar beträffande olaga frihetsberövande tidsperioden och bestämmer antalet brottstillfällen till tio. Vidare ändrar hovrätten tidsperioden för grov fridskränkning.

Enligt hovrätten är det klarlagt att pappan tvångsduschat sonen och låst inom honom på toaletten ett antal gånger. När de gäller frågan om de brott som pappan har gjort sig skyldig till gentemot sonen har varit ett led i en upprepad kränkning av hans integritet och kunnat förväntas allvarligt skada hans självkänsla och därmed utgöra grov fridskränkning gör hovrätten följande bedömning: Ett fridskränkningsbrott är inte ett perdurerande (fortlöpande) brott utan utgörs av enskilda gärningar som, sedda i sitt sammanhang och tidsperiod, utgjort ett mönster som sammantaget lett till att offret brutits ned.

Vid denna typ av brottslighet kan det vara godtagbart att till grund för en fällande dom lägga, förutom vissa detaljerat beskrivna och tidsbestämda gärningar, även ytterligare gärningar av likartat slag som begåtts under en viss tidsperiod och där tidpunkten och tillvägagångssätt hålls mer öppet.

I målet har vissa händelser kunnat preciseras såväl beträffande detaljer som i tid enligt ovan. Därutöver har det klarlagts att duschningarna av sonen i kallvatten, att han fick stå naken på en stol och att han blev inlåst på toaletten skett vid upprepade tillfällen. De misshandelsbrott som beskrivs under femte och sjätte styckena har tingsrätten bedömt utgöra ett brott per stycke, vilket åklagaren har accepterat.

Upprepad kränkning

Hovrätten anser att gärningarna sammantaget har utgjort ett led i en upprepad kränkning av sonen personliga integritet och har kunnat förväntas allvarligt skada hans självkänsla. Brottet är därför att bedöma som grov fridskränkning under perioden den 1 januari 2020 till och med den 13 juli 2020, vilket pappan ska dömas för.

Hovrätten fastställer den påföljd som tingsrätten har bestämt.

Mamman frikänns från åtalet för olaga frihetsberövande samt för grov fridskränkning och döms i stället för ett fall av misshandel genom isen i kalsongerna. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut avseende övergrepp i rättssak.

Hovrätten noterar att ingen i målet har uppgett att mamman aktivt deltagit i själva inlåsningen av sonen på toaletten. Vad barnen i stället har berättat är att hon felaktigt beskyllt sonen och att han därför blivit bestraffad samt att hon befunnit sig utanför toaletten medan sonen satt inlåst. Utifrån den gärningsbeskrivning som hovrätten är bunden av ryms inte dessa påståenden inom ramen för åtalet. Mamman ska därför inte dömas för delaktighet i inlåsningen av sonen.

Påföljden mildras till fängelse i sex månader.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
tvångsdusch
Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: