Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Påhittat bud drev upp försäljningspriset – mäklare varnas

Nyheter
Publicerad: 2023-01-13 12:57
Gernebild. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Mäklarens sms till den ledande budgivaren förmedlade intrycket av att det fanns en annan spekulant som var beredd att betala ett belopp som motsvarade det ledande budet, trots att något sådant bud inte framförts.
Fastighetsmäklarinspektionen varnar nu mäklaren för att ha skapat en vilseledande uppfattning hos köparna.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare som förmedlat en bostadsrätt.

Utgångspriset för det aktuella objektet var 3 495 000 kronor. Vid visningen informerades anmälaren om att en person redan hade lagt ett bud med villkor om att få köpa bostadsrätten innan visning, men att säljaren ändå valt att hålla visningarna. Dagen därpå ringde mäklaren anmälaren och uppgav att anbudsgivaren hade sänkt sitt bud till 3 450 000 kronor. Anmälaren lade då ett högsta bud om 3 620 000 kronor. Senare samma dag hölls den andra visningen av lägenheten.

Anmälaren beslutade sig för att lägga ett lägre bud som uppgick till utgångspriset om det inte tillkom någon ytterligare anbudsgivare efter den andra visningen. Därefter mottog anmälaren ett sms från mäklaren.

Sms

Meddelandet löd: ”Budgivaren som la 3.6 miljoner innan visningen var efter samtal med dem samma dag som ni budade beredda att stå för sitt bud på 3.6 trots att de la ett lägre bud innan samma dag”.

Anmälaren tolkade meddelandet som att den andra budgivaren var beredd att betala 3 600 000 kronor, och köpte därför bostadsrätten för 3 620 000 kronor. Anmälaren tog därefter kontakt med den andra budgivaren, som uppgav att hon inte hade meddelat mäklaren att hon var beredd att lägga något ytterligare bud.

Mäklaren yttrade sig över anmälan och förklarade att säljaren hade ett betalningsåtagande gentemot det byggbolag som uppfört bostadshuset. Om bostadsrätten såldes för mindre än 3 600 000 kronor hade säljaren fått stå mellanskillnaden, varför det var uteslutet för denne att acceptera ett bud som understeg det priset. I samband med att den andra anbudsgivaren sänkte sitt bud uppgav hon muntligen för mäklaren att hon fortfarande var intresserad av bostaden. Hon kunde tänka sig att lägga ett bud om 3 600 000 kronor vid ett senare tillfälle, men ville inte lägga ett öppet bud med det beloppet. Han kontaktade därefter anmälaren och förklarade att om de inte ville bli snuvade på lägenheten så var de tvungna att lägga ett högre bud än 3 600 000 kronor.

Oenig nämnd

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd fattade beslut avseende den aktuella förmedlingen i september 2022. En oenig nämnd ansåg att anmälaren inte hade lidit någon skada eftersom säljaren hade tackat nej till två bud på 3 600 000 kronor. Anmälaren ansågs därför inte kunnat köpa bostadsrätten för ett lägre pris än vad lägenheten såldes för. De skiljaktiga ledamöterna rekommenderade mäklaren att betala 100 000 kronor i skadestånd till anmälaren.

FMI framhåller att budgivningen är ett av de viktigaste momenten i mäklarens förmedlingstjänst. Av mäklarens uppgifter framgår att den andra anbudsgivaren inte lade ett nytt bud om 3 600 000 kronor, utan endast framförde hon eventuellt skulle lägga ett bud kring den nivån vid ett senare tillfälle. Det styrks av att det inte finns något nytt bud från den anbudsgivaren registrerat i anbudsförteckningen.

Även om omständigheterna antyder att den andra anbudsgivaren i ett skarpt läge skulle ha bjudit kring 3 600 000 kronor hade mäklaren vid tidpunkten för sms:et inte fått något nytt bud från anbudsgivaren.

Förmedlar intryck

Mäklarens sms till anbudsgivaren ”förmedlar intrycket att det vid den tidpunkt då meddelandet skickades fanns en person som erbjudit sig att köpa bostadsrätten för motsvarande belopp som anmälarens högsta bud”, anser inspektionen.

Enligt FMI måste meddelandet ha uppfattats som att anmälaren konkurrerade på samma budnivå som en annan anbudsgivare. Genom sitt agerande har mäklaren åsidosatt sin omsorgsplikt och förtjänar därför en varning. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
mäklarvarning
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: