Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Överklagande levererades sju månader sent – fanns laga förfall

Nyheter
Publicerad: 2021-09-15 10:08
Foto: Jessica Gow / TT

Mannens överklagande till hovrätten blev föremål för ”försening i postbefordran” och levererades till domstolen först sju och en halv månad efter att det poststämplats.
Överklagandet var korrekt adresserat och frankerat och mannen har därför haft laga förfall för att inte överklaga i rätt tid, slår Högsta domstolen fast.

Haparanda tingsrätt fastsslog i en dom att dödsboet efter en kvinna hade bättre rätt till hennes bil än hennes sambo.

Kvinnan hade köpt bilen 2014 och ensam angetts som köpare. Det var hon som betalade handpenningen, det var hon som registrerades som ägare hos Transportstyrelsen och det var också hon som fram till sista inbetalningen 2016 betalade lånet som bilköpet finansierats genom. Hon hade sedan också kvarstått som ägare i Transportstyrelsens register fram till sin död 2019.

Mannen hade för sin del gjort gällande att han stått för löpande utgifter under samboförhållandet och även vårdat sambon och att det därför inte var rimligt att han inte skulle ses som ägare till bilen.

Tingsrätten betonade dock dels att de löpande utgifterna inte avsett bilen, dels att det handlar om sådana sedvanliga utgifter som inte ska avräknas när samboförhållandet upphör. Domstolen ansåg istället att dödsboet hade styrkt att man hade bättre rätt till bilen och mannen kunde inte tillerkännas någon dold äganderätt till fordonet.

Fick inte prövningstillstånd

Mannen överklagade men Hovrätten för Övre Norrland beslutade att inte meddela prövningstillstånd i tvisten. Ett överklagande av beslutet att neka prövningstillstånd skulle ha kommit in till hovrätten senast den 16 oktober 2020.

När hovrätten över sju månader senare – 26 maj 2021 – fick in ett överklagande från mannen beslutade man att avvisa det. En stämpel på kuvertet angav i och för sig att försändelsen hade poststämplats redan 8 oktober 2020. ”Med beaktande av kraven i 33 kap. 3 § rättegångsbalken har överklagandet ändå inkommit alltför sent”, skrev hovätten.

Återställande av försutten tid

Högsta domstolen, HD, bifaller nu mannens ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga i frågan om prövningstillstånd.

Det är en försening i postbefordran som är anledningen till att överklagandet kommit fram först mer än ett halvår efter att det poststämplats – något som alltså skedde åtta dagar före överklagandefristens utgång.

Kuvertet har vara korrekt adresserat och frankerat och avsändaren ska då i enlighet med uttalanden i NJA 2019 s. 526 kunna räkna med att det med en normal postgång delas ut inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Utan förseningen i postbefordran hade överklagandet alltså kommit in till hovrätten i rätt tid.

Mannen har därmed haft laga förfall för att inte överklaga hovrättens beslut i rätt tid, slår HD fast. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se