Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Överhyra för boende i centrala Stockholm går åter till hyresgäst

Nyheter
Publicerad: 2021-03-31 11:10
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En 70-årig hyresvärd i centrala Stockholm måste betala tillbaka drygt 51 000 kronor för att ha tagit ut oskälig hyra av en 37-årig andrahandshyresgäst under sex års tid.
Mannens invändning att det rörde sig om en lokal hindrade inte att jordabalkens regler ändå var tillämpliga, då mannen i sin tur hyrt ut lokalen som en bostad.

En 37-årig kvinna begärde vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm att en 70-årig hyresvärd skulle betala tillbaka cirka 51 000 kronor plus ränta i överhyra.

37-åringen hade hyrt hyresvärdens 45 kvadratmeter stora lägenhet i andra hand från juni 2013 till juni 2019, det vill säga under sex års tid.

Grunden för yrkandet var att hyran som hade erlagts var oskälig. I hyresavtalet hade det stått att lägenheten bestod av två rum och kök, men i själva verket hade det endast funnits ett rum som delats av med en provisorisk vägg. Den ena delen av rummet saknade fönster, vilket enligt Boverkets definition då inte kan räknas som ett eget rum, framhöll kvinnan.

Möblerad

Månadshyran hade först legat på 6 600 kronor och därefter höjts till 8 200 kronor från och med augusti 2017. Lägenheten hade förvisso hyrts möblerad men möblerna hade varit i dåligt skick. Trots detta hade ett påslag om 10 % beaktats vid hyresberäkningen.

Hyresvärden bestred yrkandet på den grunden att det rörde sig om en lokal. Parterna hade för övrigt varit överens om hyran och hade 37-åringen inte accepterat den ”så hade hon inte behövt bo kvar”, menade mannen.

Hyresnämnden konstaterade dock att det förhållandet att mannen hyrde en lokal och inte en bostad inte utesluter att jordabalken är tillämplig, då mannen i sin tur upplåtit hyresobjektet som bostad.

Drygt 50 000

Genom åberopade förhandlingsöverenskommelser beträffande hyrorna för bostadslägenheterna i huset framgick vidare att hyran för en lägenhet av motsvarande storlek som lokalen fastställts till cirka 4 000 kronor i månaden för 2018 och 4 170 kronor för 2019. Hyresnämnden ansåg att dessa skulle utgöra utgångspunkten för skälighetsbedömningen.

Med beaktande bland annat av påslaget för möbler fann nämnden att hyresvärden skulle återbetala totalt 51 045 kronor plus ränta till kvinnan.

Svea hovrätt fastställer nu det beslutet. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se