Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Om 50 år kommer man undra: voffor gjorde di på detta viset med sin sexualbrottslagstiftning?”

Debatt
Publicerad: 2015-04-29 11:35
Professor emerita Madeleine Leijonhufvud

DEBATT – av Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt

 

Den 21 april kunde vi i Dagens Juridik läsa om ännu en friande dom i ett våldtäktsmål (Hovrätten över Skåne och Blekinge 2015-03-12, mål B 2777-14).

Åklagaren hade väckt åtal mot en man för att ha utfört samlag mot en sovande kvinna – och bedömde således att det borde kunna leda till fällande dom. Men icke. Tingsrätten och hovrätten ansåg inte att det var ställt utom rimligt tvivel att hon verkligen sov under hela förloppet, och i varje fall ansåg man inte styrkt att han i så fall förstått det.

Förvånande? Nej, inte alls. Lagen kräver ju för våldtäkt att det är styrkt att handlingen utförs med våld eller hot eller mot någon som inte kan försvara sig, till exempel för att hon sov, och då ska det dessutom kunna styrkas bortom rimligt tvivel att den som utfört handlingen har insett att hon sov. Så domstolarna dömde väl ”rätt” – med den bevisvärdering de gjorde. Något alternativt brott, där det för att undgå ansvar inte hade räckt att han bara ”trodde” att hon var vaken och ”trodde” att hon ville utan att ha gjort något för att ta reda på hur det var med detta, finns ju inte i svensk rätt.

Det förvånande – det helt otidsenliga – är att det är så här idag, år 2015. I en tid då vi säger oss värna om personlig integritet och självbestämmande över den egna kroppen och vet så mycket om de långvariga och djupa sviterna av sexuella övergrepp. I en tid då Sverige i omvärldens ögon är ett jämställt land med en modern syn på sex och samlevnad. Där vi påstår att alla har rätt att bestämma om, med vem, när och hur de vill ha sex.

Idag ligger på nätet – Norstedts Juridiks Zeteo – resultatet av ett drygt års skrivande för mig. Jag har tecknat det senaste halvseklets utveckling av den svenska sexbrottslagen, från mina egna straffrättsstudier (år 1963) fram till idag, då (ännu) en utredning arbetar på att få fram en tidsenlig lagreglering. Det lär vi nog faktiskt få, om än inte på några år ännu. Nu finns ingen väg tillbaka.

Boken, ”Svensk sexualbrottslag. En framåtsyftande tillbakablick”, finns även i tryckt form, kortfattad nog att kunna nå dem som har anledning att sätta sig in i frågan om skydd för sexuell integritet – läs politiker, mediekommentatorer, intresseorganisationer och andra som de facto påverkar i denna fråga. Men den är naturligtvis också menad för en alltmer engagerad och insatt allmänhet.

I Zeteo är boken utformad som en digital e-bok, där läsaren länkas till alla de lagförarbeten, prejudikat och andra juridiska källor jag skriver om. Där har också lagts in alla de otryckta tingsrätts- och hovrättsdomar som har debatterats så livligt under de senaste åren. Ingen ska behöva ta min tolkning av dessa domar för god. Bedöm själv!

Läsaren är samtidigt uppkopplad till internet, där man via länkar når webbsidor, artiklar – bland annat från Dagens Juridik – intervjuer, pressmeddelanden och annat som jag berättar om i boken. Det är ju i hög grad i sådana medier som frågan hur vi vill ha vår sexbrottslag har diskuterats.

Där speglas motståndet från många håll, bland jurister och politiker, mot ett starkare skydd, där kan man följa hur en kraftig opinion växer fram för en ”samtyckeslag” och en kriminalisering av oaktsamhet och där ser man unga människors frustration över obegripliga domskäl och berättelser om övergrepp som många av dem varit med om och dittills inte vågat konfrontera sig själva – och andra – med.  

Min genomgång visar hur politik och juridik på detta område inte följt med när samhällssynen ändrats.

Dagens otillräckliga lagskydd för kvinnans rätt till sin kropp ter sig visserligen mindre beklämmande när jag ser tillbaka på läget under min egen studenttid. Den första politiska tvistefrågan jag beskriver debatterades i riksdagen i samband med tillkomsten av vår brottsbalk på tidigt 60-tal. Förslaget att det skulle bli våldtäkt också att med ytterst kraftigt våld eller hot tvinga sin hustru till samlag var mycket kontroversiellt.

Motståndarnas argument låter i våra öron förfärliga: Den utslitna flerbarnsmodern som inte orkar med fler födslar och därför ”blivit frigid” och nekar sin make samlag, hon ska steriliseras! Inte kan mannen nekas den rätt han förvärvat genom vigseln!

Jag ser en långsamt förändrad samhällssyn och en ännu långsammare förändring av lag och rättstillämpning. Att få detta perspektiv har känts viktigt för mig. Jag tror att det är en nyttig läsning för många, inte minst för beslutsfattande politiker och jurister. En (halv-)full 15-åring är idag i praktiken lovligt byte.

Om femtio år kommer man att undra: voffor gjorde di på detta viset?

 

 

Foto: Marc Fermenia/TT

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: