Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oklar berättelse friar 15-åring från sexbrott mot sexåring

Nyheter
Publicerad: 2021-01-20 13:01
Genrebild Foto Janerik Henriksson / TT

En tidigare dömd 15-årig pojke frias i hovrätten från sexuellt övergrepp mot en sexårig flicka.
Enligt hovrätten är oklarheterna i flickans berättelse kring vad som faktiskt skett alltför många för att fälla pojken.

En 15-årig pojke åtalades vid Lunds tingsrätt för att lagt sig på en sexårig flicka, pussat henne i ansiktet samt klätt av henne alla sina kläder så att hon var naken. Enligt åklagaren hände detta i Eslöv i juli 2020.

Under barnförhöret berättade flickan bland annat att det hade kommit en pojke med en hund när hon var ute och lekte och att pojken hade gjort ”äckliga saker till henne”, att hans ansikte var rött och att hunden slickat hennes sko. Pojken hade enligt målsäganden också lagt stenar på hennes lår och pussat henne i ansiktet vilket inte känts bra.

Pojken förnekade

Målsäganden berättade vidare att pojken hade dragit i hennes andra tröja med ”unicorn och glitter” när hon stod upp och lagt kläderna i sandlådan.

Den 15-årige pojken förnekade att han rört flickan eller hennes kläder.

Tingsrätten ansåg att den sexåriga flickan berättat om den påstådda händelsen på ett åldersadekvat sätt. Hennes berättelse i polisförhöret var vidare relativt sammanhängande och stringent och hade i försökt beskriva de olika momenten, även i de fall hennes ordförråd inte räckt till.

Domstolen ansåg det heller inte sannolikt att flickan – två veckor efter det att hon första gången berättade om händelsen – skulle kunna berätta i stort sett samma sak en gång till med relevanta detaljer om sin egen klädsel, vad som sagts och vad som gjorts, om det vore så att hon fantiserat allting.

”Utom rimligt tvivel”

Sammantaget var det enligt domstolen ställt utom rimligt tvivel att den 15-årige pojken agerat på det sätt åklagaren påstod, och dömde honom för sexuellt övergrepp mot barn till 35 timmars ungdomstjänst.

Hovrätten Över Skåne och Blekinge gör nu en helt annan bedömning av flickans lämnade uppgifter.

För det första innehåller barnförhöret som hölls med flickan under förundersökningen vissa brister. Förhörsledaren ställde exempelvis flera ledande frågor till flickan och avbröt henne flera gånger, vilket innebar att målsäganden inte fick möjlighet att berätta fritt om händelseförloppet. Dessa brister gör att uppgifter måste bedömas med stor försikthet, menar hovrätten.

”Högst oklart”

För det andra är det enligt domstolen högst oklart i vilken ordning de olika momenten ägde rum.

Under förhöret berättade flickan först att pojken tog av hennes byxor så att hon var naken och att pojken låg på henne allra sist. Förhörsledaren frågade då om flickan hade kläder på sig när pojken låg på henne, varpå hon svarade ”mm”. På fråga om pojken tog av flickans kläder före eller efter att han låg på henne svarade hon ”efter”.

Vid en sammantagen bedömningen är dessa oklarheter kring händelseförloppet så pass många att det enligt hovrätten inte har ställts utom rimligt tvivel att den 15-årige pojken begått gärningen. Han frias därför. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
barnövergrepp
Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: