Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nytt förslag om vapendirektivet – jägare ska inte påverkas

Nyheter
Publicerad: 2019-07-11 12:17
Foto: Pontus Lundahl / TT

Efter skarp kritik presenterar nu regeringen ett nytt, omarbetat, förslag, för genomförandet av EU:s vapendirektiv. Den nya förlaget innebär att jägare inte alls påverkas, skriver regeringen.
Samtidigt föreslås flera nya lättnader för jägarkåren.

I det tidigare förslaget föreslog regeringens utredare att alla magasin skulle regleras vid implementeringen av vapendirektivet i svensk lag.

Men efter remisskritik inskränktes förslaget till att endast omfatta magasin av en viss storlek.

”Lyssnat på kritiken”

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de nu lyssnat på kritiken från bland annat jägare, och därför föreslår ytterligare en inskränkning.

Det nya förslaget innebär att löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen.

– Direktivet är i grunden något positivt eftersom det lägger ett regelverk på miniminivå inom hela EU, något vi behöver i den gemensamma kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Samtidigt ska inte legala vapenägare betungas av de nya bestämmelserna, denna förändring möter den balansen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Skickas på remiss

Förslaget skickas nu på remiss till den 23 augusti och avsikten är att det sedan ska föredras i Lagrådet. Därefter avser regeringen att lägga fram en proposition i riksdagen med alla de lagförslag som krävs för att genomföra vapendirektivet.

Regeringen ska också, skriver man, arbeta för att förkorta handläggningstiderna för ansökan om vapentillstånd hos polisen. I dag varierar tiderna stort över landet och det kan ta flera månader för ett tillstånd att handläggas.

Förslag om ljuddämpare

Regeringen arbetar också med lättnader för jägare och ska se över de förslag som lämnats av utredare om ljuddämpare och utökad vapengarderob.

Den som har tillstånd att inneha ett skjutvapen för ändamålet skjutning ska ha rätt att utan särskilt tillstånd också inneha ljuddämpare, skriver regeringen.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar: