Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Notariernas arbetsbelastning är en fråga för domstolsverket och politikerna”

Nyheter
Publicerad: 2021-11-23 13:51
Foto: Johan Hallnäs / TT

Arbetsbelastningen är hög för notarierna på Stockholms tingsrätt. Det bekräftar Notarieföreningens ordförande Emilia Palm. Vissa åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för notarierna och även arbetsklimatet mellan notarierna och rådmännen har vidtagits.
Men frågan om resurser för att lätta arbetsbördan för notarierna ligger högre upp – hos domstolsverket och politikerna, menar hon.

Emilia Palm är ordförande för notarieföreningen på Stockholms tingsrätt, som står bakom en enkätundersökning av notariernas arbetssituation på domstolen. Hon är glad över att så pass många, 90 procent av notarierna, valde att delta i undersökningen. Undersökningen visade framförallt att notarierna på Stockholms tingsrätt har en hög arbetsbelastning. Så pass hög att nära 40 procent av notarierna har upplevt fysiska stressymptom, vilket Dagens Juridik tidigare skrivit om.

– Det vi har gjort sedan i september är att vi har presenterat detta för hela ledningsgruppen, alltså lagmannen och alla chefsrådmän. Vi har gått igenom alla resultat med dem. Vi har även presenterat enkäten för alla fem avdelningar på tingsrätten. Vi tyckte att detta var viktigt att göra eftersom många frågor är en ledningsfråga i slutändan, säger Emilia Palm.

Har ni fått gehör från ledningen?
– En viktig fråga som kommer fram i enkäten är arbetsbördan och enligt min uppfattning är det i slutändan en resursfråga. Det är något som vi gärna passar över ännu högre upp för det är en fråga för domstolsverket och för politikerna som bestämmer över hur mycket resurser vi har. Att man har stressymptom och att man jobbar mycket övertid bottnar ju i att vi är för få. Det är en av våra viktigaste slutsatser av enkäten, säger Emilia Palm.

Några av de åtgärder som skett efter enkäten är att alla domare och notarier har fått gå en utbildning i handledarskap, uppger Emilia Palm. 

– Andra frågor är mer strukturella och har kanske inte blivit någon stor förändring på en gång men jag upplever att vi har en dialog om detta. Jag kan inte svara på vilka förändringar som kommer att realiseras och inte. Men jag upplever att vi ändå har beretts tillfälle att presentera enkätens resultat, att vi har en dialog och att vissa åtgärder har vidtagits.

Men arbetsbelastningen har ju funnits tidigare också?
– Jag har talat med mina kompisar på andra tingsrätter och detta gäller även dem, att man ofta är för få och att det är en hög arbetsbelastning. Det är viktigt att få fram till dem som fördelar resurser.

Men vad kan ledningen på stockholms tingsrätt göra med resursfördelningen?
– Jag upplever inte att arbetsbelastningen är fördelad olika mellan notarierna utan att den är generellt hög för alla. Men jag är inte rätt person att tala med när det gäller hur arbetsfördelningen ser ut.

Vad ser du för risker med att det är så tung arbetsbelastning?
– Riskerna är att notarierna inte har en okej arbetsmiljö. Som det kommer fram i enkäten finns det personer som mår dåligt på jobbet. Återigen, man ser en tydlig skillnad när en resurs plockades bort från en avdelning, när pengar inte fanns.

Hur ser det ut med sjukskrivningar när det ser ut på detta sätt?
– Jag har ingen uppgift om detta.

Den höga arbetsbelastningen gör även att stämningen blir sämre på domstolen. Av enkäten framgick det bland annat att relationen mellan rådman och notarier påverkas.

– Ja, det tyckte vi var intressant att det kom fram. Det var en sådan sak som vi tryckte på när vi presenterade detta för ledningsgruppen och respektive avdelning. Jag tycker personligen att det är bra att det snabbt har kommit en utbildning om handledarskap. 

Av enkäten framgick det bland annat att notarier gång på gång får förklara för rådmännen att det inte finns tid att göra arbetsuppgifter åt dem som till exempel domarskrivning. Detta på grund av den höga arbetsbelastningen.

– På min avdelning så har vi fått förtydliganden av arbetsuppgifterna efter det blev klart att det inte är tydligt när domskrivning ska göras och inte. Det kan ju skapa en dålig relation mellan rådmännen och notarierna om det har varit oklart. Det som gäller är att man i första hand ska skriva dom för sin handledare och att man ska en dialog om det passar med notariens arbetsbörda. Min uppfattning är att rådmänskollektivet och notariekollektivet har fått samma information.


Dela sidan:
Skriv ut: