Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nekades sjukersättning för utmattningssyndrom

Nyheter
Publicerad: 2020-07-28 08:36
Illustrationsbild Foto: Stina Stjernkvist / TT

Förvaltningsrätten ansåg att en kvinna med utmattningssyndrom och fibromyalgi hade rätt till sjukersättning, då både läkarutlåtandet och arbetsprövningen visade att hennes arbetsförmåga var mycket nedsatt.
Kammarrätten anser trots detta att besvärens effekt på hennes arbetsförmåga inte är tillräckligt preciserad i utredningen, och nekar henne ersättning.

Försäkringskassan beslutade att avslå ansökan om sjukersättning från en 57-årig kvinna med utmattningssyndrom och fibromyalgi, eftersom man inte ansåg att hennes besvär var så omfattande att de skulle sätta ner henne arbetsförmåga gentemot ett lättare fysiskt arbete där kroppen inte belastas fysiskt.

Överklagade

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Växjö, som redogjorde för den utredning som gjorts av hennes tillstånd. Enligt en arbetspsykologisk utredning har hon betydande svårigheter, bland annat med arbetsminne, koncentration och smärtor, och när hon arbetsprövade med packning och sortering klarade hon inte av mer än tio timmar per vecka.

Ett läkarutlåtande talade för att 57-åringen hade mycket svårt att jobba på grund av sina sjukdomar. Hon klarar knappt av att genomföra hushållssysslor, trots att hon genomgått bland annat smärtrehabilitering, mindfulnessbehandling och sjukgymnastik. Läkaren bedömde att kvinnan skulle kunna klara av ett fysiskt mindre ansträngande arbete på 25 procent.

”Borde beviljas”

Utifrån utredningen bedömde domstolen att det var sannolikt att 57-åringens arbetsförmåga på grund av besvären var så pass nedsatt att hennes ansökan borde beviljas.

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Jönköping. Där anser domstolen till skillnad från underinstansen att kvinnan inte gjort det sannolikt att hennes arbetsförmåga var tillräckligt nedsatt för att beviljas sjukersättning.

Rätten anser att det inte framgår av det medicinska underlaget hur utmattningssyndromet begränsar kvinnans förmåga till aktivitet, utöver det att hon har svårt att hantera stress. Vad gäller hennes fysiska begränsningar anses inte utredningen ge stöd för slutsatsen att hennes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt i förhållande till förvärvsarbeten på arbetsmarknaden, särskilt vad gäller anpassade arbeten.

Saknar rätt

Trots de behandlingar som redogjordes för i utredningen anser rätten inte heller att möjligheterna till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering är uttömda och kvinnan saknar därför rätt till sjukersättning. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.