Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mördare vill avtjäna sitt straff i Etiopien – får nej av HFD

Nyheter
Publicerad: 2021-04-13 09:32
Foto Björn Larsson Rosvall /TT

Han förföljde, försökte våldta och mördade en 27-årig kvinna i Göteborg 2010 och dömdes till 16 års fängelse och utvisning.
Nu vill han avtjäna sitt straff i sitt hemland Etiopien – vilket han ansökt om på grund av ”inhumana” förhållanden i svenska fängelser.
Men Högsta Förvaltningsdomstolen säger nej.

Regeringens beslut att neka överföring av verkställigheten av en mans fängelsestraff till Etiopien innefattar inte en prövning av hans civila rättigheter på det sätt som avses i Europakonventionen. Det innebär att han inte har rätt till rättsprövning av beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen avvisar hans ansökan.

Mannen, som är etiopisk medborgare, ansökte hos regeringen om att få sitt fängelsestraff överflyttat till Etiopien på grund av påstådda inhumana förhållanden på den svenska anstalten. Han fick dock avslag på sin ansökan eftersom det inte finns någon överenskommelse med Etiopien om överföring av verkställighet av fängelsestraff. Det fanns inte heller några särskilda skäl att anförtro verkställigheten åt etiopiska myndigheter.

Ansökte om rättsprövning

Mannen ansökte därefter om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Den förklarar inledningsvis att enligt 1 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av beslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter på det sätt som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. 

För att artikel 6.1 i Europakonventionen ska aktualiseras krävs enligt Europadomstolens praxis bland annat att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i nationell rätt. Enligt flera avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen innefattar inte bestämmelser som ger regeringen en diskretionär rätt att avgöra en viss fråga, en rättighet enligt nationell rätt för den enskilde.

Ingen rättighet

I det här fallet har regeringen en diskretionär rätt eftersom det följer av 3 § lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, att regeringen kan förordna att verkställigheten flyttas över även om det inte finns en överenskommelse mellan staterna.

Mannen har alltså inte någon på nationell rätt grundad rättighet att få verkställigheten av fängelsestraffet överförd till Etiopien och regeringens beslut innefattar inte någon prövning av hans civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 Europakonventionen. Han har därför inte heller rätt till en rättsprövning av beslutet.

Mannen skulle, med två tredjedelars frigivning, friges senare i år – men har vid flera tillfällen misskött sig och fått sin villkorliga frigivning uppskjuten. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
etiopienmördare

Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se