Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Miljonskadestånd till tv-bolag – 58-åring sålde piratboxar

Nyheter
Publicerad: 2021-09-23 09:15
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix / TT /

Patent- och marknadsdomstolen dömer en 58-årig man för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen efter att ha sålt pirat-tv-boxar och piratabonnemang.
Han ska även betala skadestånd till fyra tv-bolag med drygt 1 500 000 kronor.

En 58-årig man åtalades vid Patent och marknadsdomstolen för att ha återutsänt tv-sändningar och sålt förprogrammerade iptv-boxar och iptv-abonnemang. I första hand menade åklagaren att 58-åringen skulle dömas för brott mot signalrätten i upphovsrättslagen och i andra hand för medhjälp till detsamma.

Fyra tv-bolag, C More, Discovery, NENT och Viacom, yrkade sammanlagt på skadestånd om drygt 1 500 000 kronor för de påstådda intrången.

Av polisanmälan framgår att en företrädare för en intresseorganisation för bland annat de fyra målsägandebolagen i oktober 2018 köpte en iptv-box från en hemsida för knappt två tusen kronor. När företrädaren startade boxen fick han tillgång till ett 50-tal kanaler.

Minst 119 betalningar

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att 58-åringen äger domännamnet till den aktuella hemsidan sedan år 2009 och att de telefonnummer, bankkonton och kreditkort som använts vid betalningar och beställningar av iptv-boxar kan knytas till honom. Det framgår även att mannen har tagit emot betalningar vid åtminstone 119 tillfällen under den i åtalet aktuella perioden och haft intäkter i storleksordningen 200 000–300 0000 kronor. Vid husrannsakan fann polisen utrustning kopplad till verksamheten samt e-postkorrespondens, internetsökningar och bilder som binder 58-åringen till försäljningen.

Sammantaget anser domstolen att det är utrett att 58-åringen drivit hemsidan och sålt förprogrammerade iptv-boxar och abonnemang. Även om hans agerande varit en direkt förutsättning för att kunderna skulle få del av de återutsändningarna har det inte framkommit att han varit direkt involverad i dessa. Han kan därför inte anses ha medverkat till de olovliga återutsändningarna på ett sätt som utgör medgärningsmannaskap.

Främjat

Det står dock klart att han har främjat de olovliga utsändningarna och ska därför dömas i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Beträffande de enskilda anspråken konstaterar domstolen att den som begår intrång i signalrätten i upphovsrättslagen ska betala skälig ersättning till upphovsmannen eller dennes rättighetshavare. Den omständigheten att 58-åringen döms som medhjälpare innebär inte att ersättningen ska sättas ned.

1,5 miljoner

Den praxis som finns avseende skälig ersättning enligt avkodningslagen bör också tillämpas vid beräkning av ersättningen för intrång i signalrätten, konstaterar domstolen. Enligt denna praxis ska skälig ersättning anses vara den avgift som målsägandebolagen kunnat erhålla genom abonnemangsavgift för det faktiska utnyttjandet.

Domstolen har funnit att 58-åringen har medverkat till att ge åtminstone 119 kunder olovlig tillgång till tv-bolagens utsändningar till ett 50-tal kanaler. Beräknat enligt modellen ovan hade ersättningen i en tänkt licenseringssituation uppgått till 1 563 944 kronor. Detta belopp ska 58-åringen därmed betala till tv-bolagen. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand