Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Måste återbetala 200 000 till A-kassa efter utökad bisyssla

Nyheter
Publicerad: 2020-07-30 12:57
Foto: Janerik Henriksson TT

En man som utökat sin bisyssla mer än han uppgett måste, efter en ändring i kammarrätten, betala tillbaka nära 200 000 kronor till Unionens arbetslöshetskassa.

Unionens arbetslöshetskassa beslutade att en 62-årig man skulle betala tillbaka totalt 191 490 kronor för 238 ersättningsdagar under perioden den 1 februari till och med den 24 december 2017 och 8-12 januari 2018.

Han hade arbete i sitt eget bolag godkänt som bisyssla men överskridit den tid som han uppgett för arbetslöshetskassan.

”Inte utökats”

62-åringen överklagade till Förvaltningsdomstolen i Jönköping och hävdade att hans arbete i det egna företaget har varit i samma omfattning som innan han blev arbetslös. Bisysslan har därför inte utökats och ska därför fortsätta ses som en bisyssla i arbetslöshetsförsäkringens mening. Han har kunnat uppskatta sin arbetade tid till 50 timmar i månaden. Den tid som står i inlämnat intyg härrör dock från skriv- och räknefel. Han har nämligen fortsatt arbeta på samma sätt som tidigare. Han har arbetat cirka 20 dagar per månad i snitt 2,5 timmar per dag. Det intyg som stämmer överens med hans arbetade tid i företaget är därför det intyg som är daterat den 23 januari 2018. Kassan har ett utredningsansvar och borde ha uppmärksammat att hans uppgifter i aktuellt intyg skiljde sig från tidigare inlämnade intyg.

Ingen rimlig förklaring

Unionen ansåg att 62-åringen inte har gett någon rimlig förklaring till varför han inledningsvis uppgivit de uppgifter som han sedermera påstår skulle vara felaktiga. Således förelåg skäl för återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning.

Förvaltningsrätten kom fram till att det enda kassan har som tyder på att 62-åringen skulle ha arbetat fler timmar är hans inlämnade rapport, som han uppger är ett misstag. Förvaltningsrätten ansåg att det inte är tillräckligt för att kassan ska ha ansetts ha uppfyllt sin bevisbörda. Förutsättningar för återkrav fanns därför inte och överklagandet bifölls.

I Kammarrätten i Jönköping vinner dock Unionens arbetslöshetskassa. Domstolen konstaterar att det är ostridigt att 62-åringen, i samband med en årskontroll, den 14 januari 2018 har lämnat uppgifter om att han arbetat 54 timmar under perioden december 2016-december 2017. Uppgifterna har lämnats i ett intyg där han försäkrar på heder och samvete att de är riktiga och fullständiga.

Högt bevisvärde

Intyget den 14 januari 2018, i vilket arbetad tid har uppgetts månadsvis, får anses ha ett högt bevisvärde. Arbetslöshetskassan har med anledning härav i ett beslut den 18 januari 2018 funnit att han utvidgat sin bisyssla och därför inte har rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning. Mannen har först därefter uppgett att i intyget uppgivet antal arbetade timmar skulle ändras då det berodde på ett skrivfel och att han inte hade utvidgat sin bisyssla. Även om det är arbetslöshetskassan som har bevisbördan i ett fall som detta anser kammarrätten att det med beaktande av omständigheterna har varit upp till 62-åringen att ge in bevis till stöd för sistnämnda påståenden i form av arbetsjournaler eller dylikt. Så har inte skett.

Mot bakgrund av det får arbetslöshetskassan anses ha visat att 62-åringen under aktuell period hade utvidgat sin bisyssla på det sätt han angett i intyget den 14 januari 2018.

Återbetalningsskyldig

Att mannens arbete i det egna företaget var av större omfattning än han tidigare hade uppgett har inte framkommit genom en i rätt tid gjord anmälan från honom, utan vid en årskontroll. Genom att underlåta att fullgöra sin uppgiftsskyldighet har 62-åringen orsakat att han obehörigen har fått utbetalt ersättning under aktuell period. Han är därmed återbetalningsskyldig för den utbetalda ersättningen. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.