Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man frias från trafikbrott – trots tre polisvittnen

Nyheter
Publicerad: 2020-11-09 10:13
Foto: TT

En 30-årig man frias i båda underinstanserna från olovlig körning.
Trots att tre poliser identifierat 30-åringen såsom förare av motorcykeln har föraren haft hjälm och poliserna gjort sina iakttagelser i fordon som också varit i rörelse.
Utpekandet är därför inte tillförlitligt.
Mannen döms dock för trafikbrott vid fyra andra tillfällen.

En 30-årig man åtalades vid Ångermanlands tingsrätt för flera fall av grov olovlig körning samt för grov vårdslöshet i trafik.

Vid ett av tillfällena, i mars 2018, hade mannen enligt åklagaren kört bil trots att han fått sitt körkort återkallat. 30-åringen bestred ansvar och menade att han saknat uppsåt i förhållande till att han inte var behörig att köra bilen.

Mannen uppgav att det inte antecknats hos Transportstyrelsen att hans körkort var indraget och mindes inte heller att han blivit delgiven detta. Viss post skickades till hans mamma och det var därför möjlighet hon kastat delgivningen, menade han.

Oaktsam

Enligt tingsrätten hade annat dock inte framkommit än att mannen helt enkelt struntat i att ta del av beslutet om körkortsåterkallelsen genom att inte kontrollera sin post. Han hade därför varit oaktsam i förhållande till att han saknade behörighet att köra bil.

Mannen dömdes sammanfattningsvis för grov olovlig körning vid fyra tillfällen till 90 dagsböter om 50 kronor.

Polisvittnen

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland och yrkade att den 30-årige mannen även skulle dömas för att olovligen ha kört motorcykel vid ett tillfälle.

Tre polisvittnen hade nämligen uppgett att de identifierat 30-åringen såsom förare till den motorcykel som de sett köra vårdslöst. Frågan för hovrätten är alltså om de tre poliserna kan ha misstagit sig om vem de såg på hojen.

Domstolen konstaterar att polisernas identifiering utgår från ett passfoto på motorcykelns dåvarande ägare, det vill säga den 30-årige mannen. Vid identifieringen har poliserna alltså inte haft något annat jämförelsematerial utan har först i efterhand fått ta del av den nya ägarens passfoto.

Varit i rörelse

Med beaktande av att motorcykelföraren burit hjälm och de aktuella polisvittnena färdats i fordon som varit i rörelse, anser domstolen att förutsättningarna för en säker identifiering ”inte varit de bästa” vid gärningstillfället.

Uppgifterna om att det var den 30-årige mannen som kört motorcykeln är därför, liksom vad tingsrätten funnit, inte tillräckligt tillförlitliga. Tingsrättens friande dom i den delen ska därför fastställas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se