Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man förlorar hyresrätten trots psykisk ohälsa

Nyheter
Publicerad: 2021-04-26 10:31
Foto: Joakim Ståhl / SvD / TT /

En 43-årig man måste flytta från sin hyresrätt på grund av mångåriga och avsevärda förseningarna med hyresbetalningen.
Även om förseningarna berott på mannens psykiska ohälsa och utebliven sjukpenning är försummelserna alltför allvarliga för att mannen ska kunna bo kvar.

Vid Hyres- och arrendenämnden i Malmö uppgav hyresvärden att 43-åringen visserligen betalat sina hyror i tid sedan oktober 2020, men att hyresbetalningarna dessförinnan var försenade under många år. Trots många och långa samtal med mannen hade någon stadig förbättring inte kommit till. Därför vore det inte oskäligt att hyresavtalet sades upp, ansåg värden.

43-ringen förklarade att han inte tidigare förstått allvaret i situationen men att han numera hade autogiro och hyrorna skulle betalas i tid hädanefter.

Sammanlagt sju förseningar

Hyresnämnden konstaterade dock att det redan under 2017 och 2018 förekommit betydande hyresförseningar. I tiden ett år före uppsägningen hade totalt sju hyror varit senare, flera av dem avsevärt försenade. Mannen hade dessutom fått åtminstone tre rättelseanmaningar, vilket för nämnden innebar att han omöjligen kunde vara ovetandes om följderna av att inte betala hyran i tid.

Även om hyrorna efter uppsägningen hade betalats i tid ansåg nämnden vid en samlad bedömning att 43-åringen åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet inte borde förlängas. Mannen ålades att flytta genast.

Psykisk ohälsa

I Svea hovrätt framhöll mannen att hyresförseningarna hade berott på hans psykiska ohälsa och sviktande ekonomi. Att hyran hade betalats för sent berodde till stor del på att han inte fått sin sjukpenning i tid.

Hovrätten fastställer trots detta hyresnämndens beslut. Genom hyresvärdens medgivande ges emellertid uppskov med flytten till den 2 augusti 2021. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se