Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Man fälls i hovrätten för sen anmälan av älgolycka

Nyheter
Publicerad: 2022-09-05 10:20

Hovrätten ändrar den friande domen och dömer en lastbilschaufför till dagsböter, för att efter en älgolycka inte ha gjort vad som ålegat honom.
Chauffören har inte märkt ut olycksplatsen och har polisanmält sammanstötningen först cirka nio timmar senare.
Detta har gjort att polis inte kunnat identifiera olycksplatsen eller hitta den påkörda älgen.

En lastbilschaufför befann sig en natt i juni 2021 i Värnamo kommun, på väg mot Alvesta när en älg kom ut på vägen och blev påkörd. Älgen blev skadad i kollisionen och chauffören kunde konstatera att det fanns blod på lastbilen. När han klev ut för att se hur det gått med älgen blev djuret dock aggressivt och började springa mot honom. Chauffören tog då sin tillflykt till kupén igen – och efter det sprang älgen in i skogen. 

Kände inte till

En annan lastbilschaufför stannade och sa att mannen kunde köra vidare och han gjorde därför så. När mannen kom till sitt jobb och berättade om sammanstötningen hjälpte hans chef honom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget – och mannen fick då även veta att man efter en viltolycka måste ringa polisen och märka ut platsen. Så är det inte i mannens hemland Polen och han hade inte känt till anmälningsplikten, även om han bott i Sverige i över tio år.

Kontakten med polisen gjorde att lastbilschauffören senare åtalades i Jönköpings tingsrätt för förseelse mot jaktlagen, för att inte snarast möjligt ha anmält påkörningen av älgen.

Den som med uppsåt eller grov oaktsamhet underlåter att fullgöra jaktlagens anmälningsskyldighet ska också dömas till böter, konstaterade tingsrätten. Ringa brott är dock inte straffbart.

Viltolyckan hade inträffat runt 01.00 och polisanmälts först runt 09.30, först efter lastbilschauffören pratat med sin arbetsgivare. Kraven på att bilförare känner till vilka regler som gäller är höga – och man förväntas enligt uttalanden från Högsta domstolen, HD, undersöka vilka regler som är tillämpliga för det fall något inträffar. Genom att inte snarast möjligt efter viltolyckan förvissa sig om vilka bestämmelser som gällde fick mannen anses ha agerat grovt oaktsamt, ansåg tingsrätten.

Tingsrätten friade

Domstolen tog samtidigt fasta på att de polska reglerna är annorlunda samt att en kollega sagt åt mannen att han kunde åka vidare. Något uppsåtligt agerande hade det samtidigt inte handlat om – och mannen hade anmält olyckan så snart han fått information om anmälningsskyldigheten. Slutsatsen blev att gärningen med hänsyn till omständigheterna skulle bedömas som ringa – och alltså inte var straffbar. Åtalet ogillades därför.

Domen ändras nu av Göta hovrätt, som i stället dömer mannen i enlighet med åtalet till 40 dagsböter på totalt 2 000 kronor.

Det har gått runt nio timmar efter älgolyckan innan mannen kontaktat polis – och han har då inte kunnat precisera olycksplatsen närmare än vilken väg det handlat om och att sammanstötningen inträffat ”utanför” en viss ort. Det har inte funnits några hinder mot att göra anmälan tidigare och de objektiva förutsättningarna för gärningen är därmed uppfyllda.

Grovt oaktsam

Hovrätten delar samtidigt tingsrättens bedömning att mannen har varit grovt oaktsam. När det gäller frågan om gärningen ska ses som ringa har domstolen att göra en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Man ska här se till både det objektiva händelseförloppet och den grad av uppsåt eller oaktsamhet som gärningsmannen visat. Vilka åtgärder som gärningspersonen vidtagit för att få kännedom om vad som gäller kan här också få betydelse, enligt HD-uttalanden.

Det har visserligen inte handlat om något uppsåtligt brott och mannen har också anmält händelsen till polis morgonen efter påkörningen. Det framgår samtidigt av chaufförens egna uppgifter att lastbilen var ”rejält skadad” efter sammanstötningen, att det var blod på fordonet samt att älgen skadades och uppträdde aggressivt mot mannen när han lämnade lastbilen. Att mannen underlåtit att märka ut olycksplatsen samt dröjt med att anmäla sammanstötningen har samtidigt gjort att polis varken kunnat lokalisera olycksplatsen eller älgen i fråga.

Utifrån dessa omständigheter kan det enligt hovrätten inte anses handla om ett ringa fall och mannen ska därför fällas i enlighet med åtalet, slår hovrätten fast. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: