Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mäklare varnas – tog säljuppdrag av chefens syskon

Nyheter
Publicerad: 2023-01-23 09:03
Gernebild. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Mäklaren kände till att säljaren var syskon till hans chef och borde därför ha avstått från att förmedla den aktuella bostadsrätten på grund av släktskapet. En sådan förmedling omfattas nämligen av förbudet mot närståendeförmedling i fastighetsmäklarlagen. Mäklaren varnas nu av Fastighetsmäklarinspektionen.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare som haft i uppdrag att förmedla en bostadsrätt.

Av anmälan framgick att objektet ägdes av den förmedlande mäklarens chefs syskon. Vidare gick att läsa att chefen var angiven som extra kontakt för objektet i annonsen på mäklarbolagets hemsida.

Mäklaren yttrade sig över anmälan och underströk att någon förmedling aldrig ägde rum. När han fick reda på att säljaren var närstående till en för honom närstående sades uppdraget upp med omedelbar verkan.

FMI meddelar nu mäklaren en varning.

Det framgår av fastighetsmäklarlagen att en mäklare inte får förmedla en fastighet till eller från någon ”annan närstående”. Inspektionen konstaterar att syskon till en mäklares chef omfattas av förbudet mot närståendeförmedling.

Inte ansvarsbefriande

Mot bakgrund av att mäklaren sade upp förmedlingsuppdraget och angav närståendeförmedling som skäl, tolkar FMI det som att han vidgår de faktiska omständigheterna i anmälan. Han bedöms även vara otvetydigt fastställt att kännedom om släktskapet fanns redan vid uppdragsavtalets ingående.

Han har möjligen saknat kännedom om att släktskap mellan fastighetsmäklares chef och uppdragsgivare omfattas av förbudet mot närståendeförmedling. En sådan villfarelse är dock inte ansvarsbefriande.

Ska avstå att åta sig sådana uppdrag

Den omständigheten att någon förmedling, enligt uppgift från mäklaren, aldrig kom till stånd saknar betydelse. Förbudet innebär nämligen att mäklaren ska avstå från att åta sig sådana uppdrag.

Eftersom mäklaren har agerat i strid med förbudet mot närståendeförmedling ska han varnas.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: