Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mäklare varnas – förmedlade lägenheter till ex-sambo

Nyheter
Publicerad: 2023-03-17 13:07
Foto: Fredrik Persson / TT /

En mäklare som har förmedlade två bostadsrätter till sin före detta sambo anses ha agerat i strid med förbudet mot närståendeförmedling i fastighetsmäklarlagen och varnas därför.
Fastighetsmäklarinspektionen lägger vikt vid att de tidigare samborna har två minderåriga barn tillsammans.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, riktade ett mäklarföretag mot kritik en mäklare för närståendeförmedling. Av anmälan framgick att mäklaren hade förmedlat två bostadsrätter till sin tidigare sambo, som även är mamma till hans två barn.

Mäklaren yttrade sig över anmälan och vidgick att han hade förmedlat två objekt till den tidigare sambon. Hon kontaktade honom ”i desperation” och bad om hjälp att hitta en bostad med kortast möjliga tillträde. Eftersom han under en längre tid utan framgång försökt förmedla en bostadsrätt kontaktade han säljaren och uppgav att han hade en potentiell köpare. Säljaren accepterade budet.

Sålde med vinst

En kort tid efter tillträdet kontaktades han på nytt av sitt ex, som varken var nöjd med lägenheten eller området den låg i. Den tidigare sambon hade fått upp ögonen för en annan bostadsrätt som också förmedlades av mäklaren. Hon sålde den första bostadsrätten med 200 000 kronor i vinst och köpte i stället den andra bostadsrätten.

Mäklaren uppgav att han hade ingått ett förlikningsavtal med den första säljaren eftersom han agerat felaktigt. Relationen med den före detta sambon avslutades för fem år sedan och de saknar gemensamma ekonomiska tillgångar.

Närståendekretsen

Det framgår av 3 kap. 7 § andra stycket fastighetsmäklarlagen att en mäklare inte får förmedla en fastighet till eller från någon som är närstående enligt 4 kap. 3 § konkurslagen. Närståendekretsen enligt den sistnämnda bestämmelsen utgörs bland annat av den mäklaren är gift med eller som på annat sätt står denne personligen särskilt nära.

Högsta domstolen har i avgörandet NJA 1988 s. 673 uttalat att före detta makar kan anses närstående enligt 4 kap. 3 § konkurslagen. En bedömning ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter, men tyngdpunkten ska ligga vid objektiva och förhållandevis lätt konstaterbara fakta.

FMI konstaterar att mäklaren har två minderåriga barn tillsammans med den tidigare sambon. Detta är tillräckligt för att ex-sambon ska anses vara närstående i konkurslagens mening. För detta ska han varnas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: