Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mäklare varnas – beskrev inrett källarförråd som lägenhetsrum

Nyheter
Publicerad: 2022-11-24 13:52
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

En mäklare som har förmedlat en tvårumslägenhet varnas av Fastighetsmäklarinspektionen.
Mäklaren har nämligen felaktigt räknat ett källarutrymme utan bygglov som ett tredje rum.
Han har dessutom på ett vilseledande sätt påstått att månadskostnaden blir ”närmast obefintlig” eftersom källarrummet kan hyras ut i andra hand.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, riktade en bostadsrättsförening kritik mot en mäklare som förmedlat en av föreningens bostadsrätter.

Av anmälan framgick att mäklaren felaktigt hade angett att lägenhetens area uppgick till 123 kvadratmeter samt består av tre rum. Mäklaren förmedlade den aktuella bostadsrätten år 2017 till sin vän, och då tillskrevs bostadsrätten en oinredd biarea om 55 kvadratmeter i källaren utan extra kostnad.

Saknade bygglov

I den nu aktuella förmedlingen har mäklaren marknadsfört källarrummet som en del av bostadsrätten. Föreningen har flera gånger informerat säljaren och mäklaren om att källarutrymmet saknar bygglov och att utrymmet inte får användas för bostadsändamål. Dessutom har mäklaren i marknadsföringen utlovat att källarrummet kan hyras ut i andra hand utan bostadsrättsföreningens godkännande, vilket inte stämmer. Mäklaren har vidare påstått att månadskostnaden för bostadsrätten blir ”närmast obefintlig”.

Mäklaren yttrade sig över anmälan. Från början visste han inte att källarutrymmet saknade bygglov, men så fort han blev varse detta gjorde han ett tillägg i objektsbeskrivningen. Han har aldrig påstått att rummet i källaren kan hyras ut utan föreningens godkännande. Han beskrev månadskostnaden som närmast obefintlig eftersom källarutrymmet kunde hyras ut. Säljaren hade hyrt ut källarrummet under en längre tid, och hyresintäkten motsvarade i princip månadskostnaden. Han vidhöll att lägenheten hade tre rum, trots att ett av rummen alltså inte fick användas för bostadsändamål.

Ofullständigt och otydligt

FMI konstaterar inledningsvis att mäklaren har påstått att månadskostnaden är närmast obefintlig utan att närmare redogöra för varför. I sitt yttrande har han uppgett att det förutsätter att rummet i källarvåningen hyrs ut. Enligt FMI är påståendet ofullständigt och otydligt eftersom mäklaren har utelämnat väsentlig information kring förutsättningarna. Uppgiften om månadskostnaden har därför varit vilseledande och mäklaren varnas i denna del.

När det gäller antalet rum framhåller inspektionen att boarean ostridigt uppgår till 73 kvadratmeter och att biarean i källaren motsvarar 55 kvadratmeter. Eftersom källarutrymmet inte kan användas för bostadsändamål kan bostadsrätten inte sägas bestå av tre rum. En felaktig uppgift om antalet rum har därför förts in i objektsbeskrivningen, som har bilagerats överlåtelseavtalet. Härigenom har mäklaren åsidosatt sin omsorgsplikt. Påföljden i denna del kan dock stanna vid en erinran. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: