Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mäklare som inte informerade om återtaget bud varnas

Nyheter
Publicerad: 2023-01-24 13:31
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Köparen av en bostadsrätt informerades aldrig om att den andra budgivaren hade återtagit sitt bud – vilket ledde till att köparen betalade 110 000 kronor för mycket för lägenheten.
Mäklaren som ansvarade för förmedlingen bedöms ha åsidosatt sin omsorgsplikt och varnas nu av Fastighetsmäklarinspektionen.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, riktades kritik mot en mäklare som förmedlat en bostadsrätt.

Lägenhetens utgångspris var 1 190 000 kronor. I samband med att anmälaren skulle lägga ett bud förklarade mäklaren att det fanns ett bud om 1 250 000 kronor. Det ledde till att anmälaren lade ett bud om 1 300 000 kronor, vilket accepterades av säljaren.

I efterhand

Först i efterhand fick anmälaren kännedom om att den andra budgivarens bud hade återkallats med anledning av att denne köpt en annan lägenhet. Anmälaren ansåg sig därför ha betalat 110 000 kronor för mycket för lägenheten. Säljarna gick med på återköp och anmälaren fick tillbaka sin kontantinsats. Trots detta hade händelsen orsakat anmälaren stor skada eftersom denne inte haft någonstans att bo under flera månader.

Mäklaren tillbakavisade kritiken men vidgick att hon hade informerat anmälaren om att det fanns ett bud om 1 250 000 kronor. Anmälan hade baserats på två budgivningslistor som båda utgjorde utkast.

Inte reglerat i lag

FMI inleder med att konstatera att hanteringen av budgivning inte är reglerad i lag. Förvaltningsrätten i Stockholm har ansett att en mäklare har agerat i strid med sin omsorgsplikt när hon inte informerade den blivande köparen om att det näst högsta budet hade återkallats.

Av utredningen i ärendet framgår att mäklaren har uppgett för anmälaren, när denne skulle lämna ett bud, att ett bud om 1 250 000 kronor hade lämnats av en annan budgivare.

FMI har vidare uppmärksammat att samma budgivare även hade lämnat ett bud om 1 310 000 kronor, men att det budet har registrerats som återtaget på grund av köp av annan lägenhet. Med hänsyn till detta bedömer inspektionen att det var uppenbart att också budet om 1 250 000 var återtaget när mäklaren informerade anmälaren om budet.

Åsidosatt omsorgsplikt

Mäklaren har härigenom åsidosatt sin omsorgsplikt och ska därför varnas.

Det är vidare ostridigt att mäklaren har lämnat över två budgivningslistor till anmälaren som inte stämmer överens med verkligheten. Även för detta ska hon varnas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: