Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mäklare ändrade regler under pågående budgivning – varnas

Nyheter
Publicerad: 2022-09-06 11:16
Genrebild Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

En mäklare som, på instruktion av säljaren, har ställt upp ett krav om att fortsatta bud ska vara som lägst 25 000 kronor över föregående bud varnas av Fastighetsmäklarinspektionen.
Det var efter att två spekulanter hade höjt sina bud med en krona vardera som säljaren bestämde sig för att sätta en lägst gräns, vilket alltså inte är tillåtet.

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare som förmedlat en sommarstuga.

Anmälaren, tillika spekulant på huset, ansåg att mäklaren inte tog hans bud på allvar under försäljningsprocessen. Budgivningsprocessen ”helt klart manipulerad”. Mäklaren tillät anmälaren att delta i budgivningen trots att mäklaren visste att säljaren inte skulle låta honom köpa huset. Detta gick dock inte att bevisa annat än att mäklaren ändrade reglerna för budgivning under processen genom att krav att bud skulle höjas med minst 25 000 kronor.

”Kändes nödvändigt”

Mäklaren yttrade sig över anmälan och vidgick att lägsta höjning sattes till 25 000 kronor. Det skedde på uppdrag av säljaren efter att anmälaren och en annan spekulant hade höjt sina bud med en krona vardera. Även om det varit fel att begränsa budmöjligheterna kändes det nödvändigt i stunden eftersom budgivningen ”mer liknade en cirkus än en seriös fastighetsaffär”.

FMI ger nu mäklaren en varning.

Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant ska mäklaren enligt god fastighetsmäklarsed vidarebefordra samtliga bud till säljaren. Det gäller oberoende av om säljaren har lämnat särskilda önskemål till mäklaren.

Av kammarrättspraxis framgår att mäklaren måste lämna fullständig information om villkoren för budgivningen och försäkra sig om att uppgifterna inte är vilseledande. Det har vidare uttalats att krav för deltagande i en budgivning innebär en begränsning som medför en risk för att intressenter avstår från att lämna bud. Skyldigheten att vidarebefordra bud kan inte brytas av instruktioner från säljaren. Förvaltningsrätterna i Stockholm och Karlstad har ansett att det är varningsgrundande för en mäklare att ställa upp särskilda krav på bud.

Eftersom mäklaren i det aktuella fallet har kommunicerat ett krav om att bud måste höjas med minst 25 000 kronor anser FMI att han har brustit i sin omsorgsplikt. Han ska därför tilldelas en varning. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: