Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Livesändning för eget bruk inte kränkande fotografering

Nyheter
Publicerad: 2020-09-28 13:17
Foto. Hasse Holmberg/TT

Att för eget bruk livesända en lättklädd kvinna i hennes sovrum är inte kränkande fotografering.
I stället ska det jämställas med kikare som enligt förarbetena är straffritt.
Däremot fälls filmaren för sexuellt ofredande.

Målsäganden har berättat att hon gick och duschade under tiden som den 48-årige mannen satt i soffan i ett annat rum i det aktuella huset. När hon kom ut från duschen satt han inte där. Hon trodde att han gått och lagt sig. Hon gick upp på sitt rum. Hon hörde att något slog mot fönstret. Hon kände sig iakttagen. Hon tittade mot fönstret och såg 48-åringens telefon i ena hörnet. Det var som att någon höll i telefonen men hon såg inga händer. Hon såg skalet och såg då att var 48-åringens telefon. Hon blev chockad. Först förstod hon inte vad som hänt. Sedan blev allt jobbigt. Det känns som att han ville kolla hur hennes kropp såg ut.

När hon gick mot fönstret hörde hon hur han gick ner för stegen. Det lät som om han snubblade.

”Smygtittat med telefonen”

48-åringen har vidgått att han klättrat upp och smygtittat på kvinnan med sin telefon men har förnekat att han filmat eller tagit bilder av henne och har inte haft för avsikt att kränka hennes sexuella integritet. Han har bestritt ansvar för brott.

Varbergs tingsrätt konstaterade att annat inte var visat än att 48-åringen använt telefonen på det sätt han påstått. Fråga är först om han därigenom gjort sig skyldig till kränkande fotografering. Brottet kränkande fotografering består i att någon olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Med rekvisitet med tekniskt hjälpmedel tar upp bild avses upptagning av både stillbilder, som fotografier, och rörliga bilder, till exempel filmer och videogram, oavsett vilken teknik som används. Således omfattas fotografering och annan bildupptagning med såväl analog som digital teknik, exempelvis fotografering med systemkamera eller kamera i mobiltelefon, inspelning med videoteknik samt bildupptagning med webbkamera eller tv-kamera för direktsändning.

Fotograferingen ska ske i hemlighet.

Jämförbart med livesändning

I detta fall har 48-åringen använt en mobiltelefon för att kunna se delar av kvinnans rum där hon befann sig och som inte varit möjliga att se från det ställe där han befann sig. Enligt tingsrättens uppfattning är detta att jämföra med vad i förarbetena anges som en så kallad livesändning. Agerandet har skett i hemlighet in i kvinnans rum. Mannen dömdes både för sexuellt ofredande och kränkande fotografering till 80 dagsböter.

Hovrätten för Västra Sverige anser, liksom tingsrätten, att det är utrett att 48-åringen från en stege och genom sin mobiltelefon tittade på målsäganden i hennes sovrum när hon var i klädd endast en handduk. Det är också utrett att detta skedde både olovligen och, till dess målsäganden efter en stund upptäckte vad han gjorde, i hemlighet.

Tog ej bilder

Åklagaren har inte gjort gällande att mannen tog några fotografier eller gjorde någon filminspelning. I stället begränsades mannens agerande till att rikta mobiltelefonens kamera mot målsäganden och i realtid betrakta henne i displayen. Fråga är om detta agerande omfattas av det som i straffbestämmelsen om kränkande fotografering benämns som att ”[ta] upp bild av någon”. Bestämmelsen är, betonar domstolen, utformad i syfte att vara teknikneutral i den meningen att alla former av bildupptagning omfattas, oavsett vilken metod som används. Det kan till exempel gälla användning av livekamera, det vill säga att rörlig bild visas i stunden.

I förarbetena framgår samtidigt att lagstiftaren ansåg att det saknades tillräckliga skäl att låta straffbestämmelsen omfatta att någon med hjälp av en kikare betraktar någon. (Se propositionen 2012/13:69 sidorna 23 och 39 samt rättsfallet NJA 2018 sidan 844.)

Motsvarar kikare

48-åringen tog visserligen upp bild på så vis att kameran i hans mobiltelefon vidareförmedlade motivet den riktades mot till mobiltelefonens display. Det som mobiltelefonkameran riktades mot var dock inte synligt på någon annan enhet än själva mobiltelefonen eller för någon annan person än han själv. Även om han använde sig av teknisk utrustning med funktion för fotografering och filminspelning ligger hans faktiska agerande ytterst nära en sådan iakttagelse med kikare som lagstiftaren valt att inte kriminalisera.

Med hänsyn till den försiktighet som straffbud alltid måste tolkas med kan det som 48-åringen gjorde inte anses omfattas av straffbestämmelsen om kränkande fotografering. Att genom sin mobiltelefon smygtitta på en person som befinner sig i sitt eget sovrum i klädd endast handduk är dock ett sådant agerande som typiskt sett kränker dennes sexuella integritet. Hans agerande har därför, i enlighet med åklagarens gärningspåstående i den delen, utgjort ett sexuellt ofredande.

I övriga delar står sig tingsrättens dom med undantag för 48-åringens återbetalningsskyldighet för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare som sätts ned till 15 000 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se