Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Liklukt” och skadeinsekter gör att 72-åring måste flytta

Nyheter
Publicerad: 2023-01-11 13:41
Foto: Fredrik Persson / TT / kod 1081

Skadedjursbekämparen behövde ha gasmask i lägenheten, som var den värsta han sett, och enligt fastighetsskötaren nådde lukten av avföring och mögel ibland ut i trapphuset.
Mannens uppgifter om bältros och förbättrad städning räcker inte, och han måste nu flytta på grund av vanskötseln.

En i dag 72-årig man har hyrt en lägenhet på två rum och kök sedan 1982 i Örebro. Värden har dock sagt upp hyresavtalet till upphörande, och ansökt att hyresnämnden ska ålägga mannen att flytta. Enligt värden har mannen inte uppfyllt lagens krav på att väl vårda lägenheten – sedan 2016 har han istället vanskött den genom bristande städning, som lett till dålig lukt, skadeinsekter och klagomål från grannar.

Fortsatt vanvård

Under 2021 konstaterades fortsatt vanvård, och rättelseanmaning gjordes. Det gjordes också en överenskommelse om att ett städbolag skulle städa lägenheten, men det visade sig inte vara möjligt på grund av ohyra. En ny rättelseanmaning skickades i mars 2022, och en ny överenskommelse om sanering och städrutiner gjordes också. Mannen hade dock inte iordningställt lägenheten inför saneringen, som skulle ske i maj 2022 och anlitande inte heller någon städfirma för löpande städning – och han kom därför att sägas upp.

Enligt mannen har han inte vanvårdat lägenheten under en längre tid. Under 2016 blev det stopp i avloppet, vilket ledde till ett åtgärdande – men efter det och fram till 2021 har det inte funnits grund för klagomål. Då drabbades han dock av bältros, och på grund av den eftersattes städningen i cirka ett halvår. Han har dock försökt få till såväl sanering som städning.

”Det värsta jag sett”

Dessa uppgifter motsägs dock av fastighetsskötaren och en skadedjursbekämpare, som båda besökt lägenheten i sitt arbete. Fastighetsskötaren har uppgett att det ”såg förfärligt ut” där och ”luktade av avföring blandat med mögel” – och att det vid några tillfällen även luktat ut i trapphuset. Skadedjursbekämparen har också uppgett lägenheten var ”det värsta han sett” – att det fanns mal och pälsänger där, att lukten ”påminde om liklukt” och att han var tvungen att bära gasmask därinne. Vid efterbesiktningen var lägenheten visserligen fri från skadedjur, men fortfarande ostädad.

Hyresnämnden fann, inte minst mot bakgrund av vad vittnena uppgett, det visat att mannen åsidosatt sitt åliggande i sådan omfattning att det inte är oskäligt att hyresavtalet upphör vid uppsägningstidens utgång.

”Förbättrats avsevärt”

Mannen överklagade till Svea hovrätt, och framhåller här bland annat att han mellan juni och september 2022 bara bott i lägenheten sporadiskt, och att han våttorkar hallen varje dag när han är där. Övrig städning har förbättrats avsevärt, menar han – och han är också villig att kompensera värden ekonomiskt. Hovrätten konstaterar dock att den inte kan besluta om detta, och gör i övrigt ingen annan bedömning än den nämnden har gjort. Överklagandet avslås därför, och mannen är därmed skyldig att flytta genast. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: