Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinnor frias för slängd SD-affisch i container

Nyheter
Publicerad: 2020-10-02 13:32
Genrebild Foto: Fanni Olin Dahl / TT /

Två kvinnor som åtalats för att ha slängt en valaffisch från Sverigedemokraterna i återvinningen frias av en enig tingsrätt och en oenig hovrätt i brist på bevis.

De två kvinnorna, 38 respektive 29 år gamla, åtalade för egenmäktigt förfarande för att tillsammans och i samförstånd olovligen ha tillgripit en valplansch som tillhörde Sverigedemokraterna Falköping samt slängt den på en återvinningscentral den 5 september 2018. Detta ska ha inträffat på Sankt Sigfridsgatan i Falköping.

Skrev på Facebook

Åklagaren framhöll att personal på återvinningscentralen tog ett fotografi av den personbil som valplanscherna körts i samt kontaktade personal på Sverigedemokraterna. Personbilen visade sig tillhöra 29-åringen. Åklagaren åberopade vidare ett Facebookinlägg från en av kvinnorna med texten ”värnat om demokratin idag. Tagit Jimmie på orden på återvinningscentralen”. Kvinnan har till inlägget fogat en bild av valplanscherna i en sopcontiner. På valplanscherna finns en bild av Jimmie Åkesson och texten Ordning och reda.

Kvinnorna nekade till att ha varit på plats vid Sankt Sigfridsgatan och rivit ner någon affisch.

Skaraborgs tingsrätt konstaterade att det av utredningen framgår att de tilltalade den aktuella dagen varit på återvinningscentralen i Falköping och slängt ett antal valaffischer för Sverigedemokraterna. De har åkt i en av kvinnornas blå bil.

Affischerna har återlämnats till Sverigedemokraterna och har kunnat användas igen.

Inte utom rimligt tvivel

Frågan är då om de tilltalade även varit på St Sigfridsgatan och där rivit ned en valaffisch för Sverigedemokraterna och sedan slängt den. Ett vittne har på platsen sett en liten blå bil och två personer, varav en med rastaflätor. Enligt honom har en valaffisch rivits ner och tryckts in i bilen. Hans sambo har antecknat det aktuella bilnumret. Då bilnumret med en siffra skiljer sig åt från en av de tilltalade kvinnornas bilnummer finns, menade tingsrätten, ett visst utrymme för förväxling. Vittnet hade inte heller vid huvudförhandlingen kunnat peka ut någon av de tilltalade som gärningsmän.

Det är, ansåg tingsrätten, ”givetvis ett märkligt sammanträffande att de tilltalade samma dag som en skylt rivits ner åkt och slängt just sådana skyltar på återvinningscentralen”. Den ena kvinnans inlägg på Facebook samma dag tyder också på att de tilltalade inte varit positivt inställda till partiet Sverigedemokraterna. Det har dock framkommit att partiets skyltar vid ett stort antal tillfällen rivits ner. Det kan därför inte uteslutas att någon annan i en blå bil kan ha rivit ner just skylten vid Sankt Sigfridsgatan. Då det inte är ställt utom allt rimligt tvivel att kvinnorna tillgripit valplanschen på St Sigfridsgatan och kastat den ogillades åtalet..

Göta hovrätt konstaterar att det förhållandet att nämnda vittne inte har kunnat peka ut någon av kvinnorna som gärningsman gör att man kan tänka sig flera alternativa händelseförlopp till det som påstås i gärningsbeskrivningen. Det är händelseförlopp som innebär att andra personer kan ha utfört tillgreppet och/eller att den tillgripna affischen inte fanns bland de affischer som kvinnorna slängde på återvinningsanläggningen.

Oenig rätt

Den åberopade bevisningen är därför inte tillräckligt stark för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att 29-åringen och 38-åringen gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Det innebär att tingsrättens dom ska fastställas.

Ett hovrättsråd anser dock att bevisningen räcker och att kvinnorna kan fällas. ”Omständigheterna är sådana att det framstår som praktiskt taget uteslutet att någon annan än [de tilltalade] skulle ha tillgripit valaffischen”. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se