Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna får rätt till skadestånd – exsambo hotade hennes katter

Nyheter
Publicerad: 2021-04-21 10:43
Foto: Bikas Das/AP

En man döms för övergrepp i rättssak för att ha hotat att elda upp sin exsambos katter. Hovrätten ger, till skillnad från underinstansen, kvinnan rätt till kränkningsersättning för hoten mot katterna då mannen känt till att katterna var kvinnans ”svaga punkt” och då hotet därmed påverkat hennes personliga frihet.

En 36-årig man och målsäganden vid Göteborgs tingsrätt var tidigare sambos under några års tid.
Mannen stod vid tingsrätten åtalad för övergrepp i rättssak för att ha hotat kvinnan. Enligt åklagaren hade 36-åringen hotat att han eller någon annan skulle hälla bensin och tända eld på kvinnans katt.

Enligt tingsrätten var det genom de Facebook-meddelanden som mannen hade skickat till kvinnan ställt utom rimligt tvivel att mannen begått gärningen. Genom kvinnans uppgifter var visste 36-åringen att hennes katter var hennes ”svaga punkt” och att hon var mycket fäst vid dem. Mannens invändning att det kan ha varit vänner till honom som skickat meddelandena var i ljuset av det inte trovärdig.

Nekades skadestånd i tingsrätten

På grund av brottets artvärde dömdes mannen till två månaders fängelse. Kvinnans skadeståndsyrkande avslogs dock.

Tingsrätten skrev att ”I juridisk mening jämställs husdjur med lös egendom och hot om att skada annans egendom innebär i regel inte ett sådant allvarligt angrepp på ägarens personliga integritet att ersättning för kränkning ska utgå.”

Hovrätten för Västra Sverige fastställer nu tingsrättens dom i ansvarsdelen men gör en annan bedömning av kvinnan skadeståndsyrkande.

”Angrepp på annans frid”

Domstolen påpekar att kränkningsersättning är avsedd att kompensera för känslor som den kränkande handlingen har framkallat hos den skadelidande, såsom rädsla, förnedring, skam eller liknande som inte tar sig sådana medicinska uttryck att det rör sig om en personskada.

Även om brottsliga angrepp på personers egendom – i detta fall kvinnans katt som i juridisk mening utgör lös egendom – inte i sig kan grunda rätt till kränkningsersättning kan dock sådana brott enligt hovrätten ”utgöra ett angrepp på annans frid som kan ge rätt till kränkningsersättning” (se NJA 2011 s. 3).

Högsta domstolen har även uttalat – gällande skadestånd vid övergrepp i rättssak – att om syftet med hotet är att få någon att ändra vissa uppgifter, medför detta ett tvång som påverkar den personens frihet (se NJA 2017 s. 966).

Påverkat hennes frihet

I fallet har kvinnans katter varit hennes svaga punkt, vilket 36-åringen kände till. Hon har vidare berättat att hon inte vågade lämna katterna och hälsa på sin familj på flera månader.  För hovrätten står det därmed klart att hotets effekt på kvinnans privatliv motsvarar vad som hade gett rätt till ersättning vid ett mer allmänt hållet, underförstått hot om brottslig gärning på person.

”Genom att syftet dessutom har varit att få kvinnan att ändra sina uppgifter har det också medfört ett tvång som påverkat hennes frihet”, skriver rätten och tillerkänner nu kvinnan kränkningsersättning med begärda 5 000 kronor plus ränta. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se