Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna får inte överta ex-pojkvännens hyresrätt

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 11:20
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

En kvinna får inte överta sin före detta sambos hyresrätt eftersom hon saknar inkomst och därmed möjlighet att själv betala hyran.
Den omständigheten att hennes ex-sambo åtagit sig att gå i borgen för henne anses inte utgöra en tillräcklig garanti för att hyran betalas. Svea hovrätt ansluter sig till hyresnämndens bedömning.

En 29-årig kvinna bodde sedan år 2018 en trerumslägenhet av ett bostadsbolag i Göteborg. När hon flyttade till lägenheten var det hennes före detta pojkvän som ensam innehade hyreskontraktet. Hyresförhållandet mellan den före detta pojkvännen och hyresvärden upphörde i juli 2019.

Ville ta över

Kvinnan ville överta hyresrätten för egen del i egenskap av sambo. Hyresvärden höll inte med och menade i första hand att den före detta pojkvännen aldrig bott i lägenheten, varför han och 29-åringen inte kan sägas ha varit sammanboende i den. I andra hand gjordes gällande att kvinnan saknade tillräcklig inkomst för att kunna betala hyran.

Kvinnan bestred yrkandet och anförde att det skulle strida mot Barnkonventionen och Europakonventionen att neka henne att inte bo kvar med hänsyn till att hon har två barn. Vidare pekade hon på att den före detta pojkvännen åtagit sig att gå i borgen för hennes hyresinbetalningar.

Genom 29-åringens och den före detta pojkvännens uppgifter fann hyresnämnden det styrkt att de tillsammans flyttade in i lägenheten i maj 2018 och att de var sambor i densamma fram till årsskiftet 2018/2019. Hyresvärdens förstahandsgrund ogillades därför.

Saknar inkomst

Beträffande den andra grunden, att hyresvärden inte skäligen kan nöja sig med 29-åringen som hyresgäst, konstaterade nämnden att 29-åringen saknar inkomst och att hennes senaste kända inkomst var låg. Det framgick även att hon själv aldrig betalat hyran och inte heller har möjlighet att göra det.

Vidare framhöll nämnden bland annat att Barnkonventionen medger att hänsyn även tas till hyresvärdens intressen. Det konstaterades att det av praxis framgår att konventionens regler inte tillmäts avgörande betydelse framför en hyresvärds rätt att inte behöva hyra ut en lägenhet till någon som inte kan betala hyran. Hon hade därför inte rätt att ta över hyresrätten. Den före detta pojkvännens borgensåtagande ändrade inte denna slutsats.

Hyresvärdens talan skulle därför bifallas. 29-åringen medgavs anstånd med avflyttning till den 30 juni 2021.

Kvinnan överklagade till Svea hovrätt, som instämmer i hyresnämndens bedömning. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand