Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna behöver inte komplementbostad – kan bilpendla

Nyheter
Publicerad: 2020-05-12 08:04
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Eftersom det tar en och en halv timme från permanentbostaden till jobbet i Göteborg har en hyresgäst inget behov av komplementbostaden där.
Hyresavtalet ska därför upphöra.

Kvinnan hyr av av ett bostadsbolag en bostadslägenhet om två rum och kök i Göteborg.

Hyresförhållandet inleddes den l december 1999. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande den 31 oktober 2019 och hänskjutit tvisten om förlängning av avtalet till hyresnämnden. Hos nämnden har hyresvärden yrkat att avtalet ska förklaras ha upphört att gälla nämnda dag samt att kvinnan ska förpliktas att flytta från lägenheten och tillhörande förråd.

”Saknar skyddsvärt behov”

Kvinnan har motsatt sig att hyresavtalet upphör. För det fall att hyresavtalet upphör har hon begärt uppskov med avflyttningen så lång tid som möjligt. Hyresvärden har medgett uppskov med tre månader från hyresnämndens beslut.

Hyresvärden menar att kvinnan inte har sin permanenta bostad i prövningslägenheten och hon saknar följaktligen skyddsvärt behov av densamma. Lägenheten utgör inte en nödvändig komplementbostad för henne. Det skulle därför inte vara oskäligt eller i övrigt strida mot god sed i hyresförhållanden att hyresavtalet upphör. Dessutom har hon hyrt ut lägenheten olovligen i andra hand.

”Nödvändig komplementbostad”

Kvinnan uppger att hon har sin permanenta bostad i prövningslägenheten och har inte hyrt ut lägenheten i andra hand. Lägenheten ska i vart fall betraktas som en nödvändig komplementbostad för henne. Hon arbetar i Göteborg sedan 18 år. Avståndet mellan huset i Ödeborg och arbetet i Göteborg är inte pendlingsbart. Med allmänna kommunikationer tar det cirka två timmar enkel väg. Hon har inte tillgång till bil. Det skulle vara oskäligt mot henne om hyresavtalet upphör och hon har skyddsvärt behov av prövningslägenheten.

Hyresnämnden i Göteborg tog först ställning till kvinnan skulle anses ha sin permanenta bostad. Hon äger sedan 2010 en fastighet i Ödeborg tillsammans med en man som hon har en gemensam dotter med. Mannen och dottern bor där och är folkbokförda på fastighetens adress sedan 2010. Hon har varit folkbokförd på den adressen under tiden den 15 januari 2010 till den l september 2015 och under tiden den 18 december 2018 till den 25 juni 2019.

Helhetsbedömning

Frågan om var en person ska anses ha sin permanenta bostad ska avgöras vid en helhetsbedömning. Kvinnan har uppgett att hon sover i prövningslägenheten cirka tre vardagar i veckan och övriga nätter i huset i Ödeborg. Härtill kommer att en man under fem år varit permanent bosatt i prövningslägenheten. Enligt kvinnan har han disponerat sovrummet medan hon sovit på en soffa i lägenhetens vardagsrum. Enligt hyresnämnden var omständigheterna är sådana att kvinnan ska anses ha sin permanenta bostad i huset i Ödeborg. Nämnden noterade även att hon har haft sin permanenta bostad där sedan huset köptes 2010.

Hyresnämnden tog härefter ställning till om prövningslägenheten utgör en nödvändig komplementbostad för kvinnan.

Det är utrett att kvinnan har fast anställning i Göteborg. Avståendet mellan huset i Ödeborg och arbetsplatsen i Göteborg uppgår till cirka 10,9 mil. Hyresvärden har gjort gällande att det tar 1 timme och 23 minuter att köra sträckan med bil. Uppgiften är inte motbevisad. Detta är för många en normal tidsåtgång för pendling mellan bostad och arbetsplats. Kvinnan äger en bil och har körkort. Hon har inte visat att det är omöjligt för henne att köra bil mellan arbetet och bostaden i Ödeborg. Att hon, enligt egen uppgift, valt att låna ut sin bil till sin bror och i stället använda sig av allmänna kommunikationer förändrar inte det förhållandet att de aktuella orterna ligger inom pendlingsavstånd från varandra.

Inom normalt pendlingsavstånd

Hyresnämndens slutsats var att kvinnan har sin permanenta bostad i Ödeborg och att sträckan mellan bostaden i Ödeborg och arbetsplatsen i Göteborg är inom normalt pendlingsavstånd. Prövningslägenheten utgör därför inte en nödvändig komplementbostad för henne. Hon har inga konkreta planer på att bosätta sig permanent i Göteborg. Det är inte oskäligt mot henne att hyresavtalet upphör och det strider inte mot god sed i hyresförhållanden. Hyresvärdens talan skulle därför bifallas redan på den grunden.

Det fanns inte skäl att medge längre uppskov med avflyttningen än vad hyresvärden medgett.

Svea hovrätt gör samma bedömning som hyresnämnden. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.