Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvarstaden om cirka 200 miljoner kronor i Allra-målet hävs

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 11:27
Alexander Ernstberger, vd Allra, på väg till Pensionsmyndigheten. Foto: Lars Pehrson

Pensionsmyndigheten har inte lyckats bevisa att det finns en risk för att Allra-bolaget i Luxemburg kan undandra sig de miljoner som Pensionsmyndigheten har yrkat i skadestånd.

Allra-ombuden har vunnit kampen om kvarstadsmiljonerna. Stockholms tingsrätt skriver i ett beslut att Pensionsmyndigheten inte har visat att det skäligen kan befaras att Allra Asset Management ”genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden”. 

Med detta sagt innebär det att det inte längre finns några förutsättningar för kvarstad. Tingsrättens förordnanden om kvarstad den 27 juli 2021 ska därför inte längre gälla. Besluten upphävs därmed. 

Pensionsmyndighetens yrkanden

Pensionsmyndigheten väckte den 4 juni 2018 talan mot Allra Luxembourg, tidigare Allra Asset Management, och yrkade att tingsrätten skulle förplikta bolaget att betala 5 542 430 euro och 15 420 485 dollar till Pensionsmyndigheten. Tingsrätten fattade beslut den 5 juni 2018 om kvarstad interimistiskt i enlighet med yrkandet. Den 13 juni 2018 hävde dock tingsrätten besluten om kvarstad. 

Efter den fällande brottmålsdomen i Svea hovrätt mot Allra-topparna yrkade Pensionsmyndigheten återigen den 27 juli 2021 att tingsrätten, utan att yrkandet kommuniceras med bolaget, skulle förordna om kvarstad på så mycket av AAM:s egendom att yrkat belopp kan antas bli täckt vid utmätning. 

Pensionsmyndigheten yrkade även att tingsrätten, utan att yrkandet kommuniceras med bolaget, skulle förordna om kvarstad på Allra Asset Managements bankmedel i Luxemburg till ett sådant belopp att yrkat belopp kan antas bli täckt vid utmätning. Tingsrätten fattade samma dag beslut om interimistisk kvarstad i enlighet med Pensionsmyndighetens yrkande. 

Skriftväxling i målet

Sedan dess har en hel skriftväxling skett i domstolen. Den 27 augusti 2021 begärde Allra Asset Management att tingsrätten omedelbart häver förordnandet om interimistisk kvarstad samt förordnandet om kvarstad på bolagets bankmedel. Som skäl för sin begäran har bolaget bland annat anfört att Pensionsmyndigheten inte har visat sannolika skäl för att myndigheten har den fordran på bolaget som anges i stämningsansökan, att det inte skäligen kan befaras att Allra Asset Management genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden, så kallad sabotagerisk, samt att åtgärderna inte är proportionerliga. 

Pensionsmyndigheten har svarat på Allras begäran och därefter har Allra återigen svarat på Pensionsmyndighetens påståenden där myndigheten bland annat menar att Allra-topparna fortfarande har ett stort inflytande över bolaget, vilket Dagens Juridik skrivit om.

Domstolens beslut att häva kvarstadenfår överklagas inom tre veckor från den dag part fick del av beslutet.


Dela sidan:
Skriv ut: