Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Krog får betala corona-vite trots att föreskrifterna upphävts

Nyheter
Publicerad: 2022-06-09 11:02
Genrebild Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och beslutar att en restaurang i centrala Stockholm ska betala 12 500 kronor i vite för att ha brutit covid-19-föreskrifter.
Den omständigheten att pandemiföreskrifterna numera har upphört att gälla medför inte att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad förelade i februari 2021 en restaurang på Östermalm i Stockholm att vidta vissa smittskyddsåtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Föreläggandet förenades med ett vite om 12 500 kronor för varje kalendervecka som en överträdelse konstaterats.

Överträtts

Vid en uppföljande inspektion kunde nämnden konstatera att föreläggandet hade överträtts. Nämnden ansökte därför hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av 12 500 kronor i vite.

Domstolen avslog vitesansökan i november 2021, med hänvisning till att vitet hade förlorat sin betydelse eftersom pandemiföreskrifterna hade upphävts vid tidpunkten för förvaltningsrättens prövning.

Kammarrätten i Stockholm bifaller nu överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten, som avgör målet i maj 2022, konstaterar att både lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och Folkhälsomyndighetens smittskyddsföreskrifter var gällande vid tidpunkten för nämndens beslut om vitesföreläggande respektive ansökan om utdömande av vite.

Upphörde att gälla

Myndighetsföreskrifterna upphörde att gälla under processen i förvaltningsrätten och några motsvarande föreskrifter gäller för närvarande inte. Och vid tidpunkten för kammarrättens prövning hade även lagen upphört att gälla. Enligt en övergångsbestämmelse gäller lagen dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före upphävandet.

Frågan i målet är om ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse enligt 9 § lagen om viten.

Restaurangen är inte längre skyldig att vidta de åtgärder som anges i föreläggandet eftersom lagen och föreskrifterna har upphört att gälla. Att det inte längre finns några sådana skyldigheter beror inte på någon omständighet som restaurangen har haft rådighet över.

Om nya eller ändrade föreskrifter från Folkhälsomyndigheten skulle medföra att vitesförelägganden som meddelats enligt tidigare föreskrifter inte döms ut kan det antas att effektiviteten hos senare vitesförelägganden skulle kunna bli lidande. Det skulle innebära att förelägganden vid vite i så fall inte skulle utgöra en sådan lämplig och effektiv sanktion som regeringen avsett.

Saknar betydelse

Till detta kommer att den aktuella lagen har varit avsedd att reglera tillfälliga åtgärder. Det har därför varit känt redan när lagen infördes att smittskyddsåtgärderna endast skulle gälla fram till en viss tidpunkt. Det skulle kunna få en handlingsdirigerande effekt för att inte efterleva ett föreläggande i tid – trots allvarliga konsekvenser för smittspridningen.

Med hänsyn till detta anser kammarrätten att det saknar betydelse att lagen och pandemiföreskrifterna har upphävts. Ändamålet med vitet har alltså inte förlorat sin betydelse och överklagandet ska bifallas. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: