Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Körde traktor full – förlorar vapenlicenser

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 13:37
Genrebild Foto: Eric Tagesson

En man förlorar sina vapentillstånd efter att ha gjort sig skyldig till grovt rattfylleri.
I likhet med underinstansens minoritet menar kammarrätten att den omständigheten att han körde traktorn utan anmärkning i låg hastighet inte innebär att han trots brottsligheten kan anses som lämplig att inneha tillståndet.

Polismyndigheten beslutade att återkalla en 60-årig mans tillstånd att inneha skjutvapen eftersom han kört en traktor trots att han hade druckit alkohol innan. På grund av händelsen dömdes han i september 2019 för grovt rattfylleri.

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun och förklarade att han kört traktorn utan anmärkning i högst 35 kilometer i timmen vid tillfället och att det inte fanns någon annan trafik. Han har dessutom inte druckit alkohol sedan den dagen.

Olämplig

Rätten framhöll att ett tillstånd att inneha skjutvapen enligt 6 kap. 1 § vapenlagen ska återkallas om tillståndshavaren har visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen är utgångspunkten att en tillståndshavare har visat på sådan olämplighet om han har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, om det inte finns omständigheter som med styrka talar i en annan riktning.

Majoriteten i domstolen ansåg att omständigheterna vid gärningstillfället och den tid som förflutit utan anmärkningar sedan dess är sådant som med styrka talar i en annan riktning, och polisens beslut upphävdes därför.

Rådmannen var dock skiljaktig och ansåg att varken det mannen anfört eller övriga omständigheter talar för att han är lämplig att inneha skjutvapen. Hon ville därför avslå överklagandet.

Fog för beslut

Den bedömningen delar Kammarrätten i Sundsvall. Även om mannen innan händelsen är ostraffad och han färdades en kortare sträcka på en förmiddag, menar rätten att han inte kan undgå att få sitt vapentillstånd återkallat. Polisens har därför fog för sitt beslut. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se