Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Köpte traktor med fel – ersätts för reparation på nära 100 000

Nyheter
Publicerad: 2020-07-30 10:57
Foto: Gorm Kallestad / TT

Det kan, enligt hovrätten, med fog förutsättas att en traktor som kostar över 200 000 kronor ska gå att använda i vart fall en kortare tid.
En man som i anslutning till köpet inte ens kunde köra traktorn hem innan en varningslampa började lysa har rätt till nära 100 000 kronor i ersättning för reparationen.

Den 3 februari 2018 köpte en 58-årige man en traktor av modell Massey Ferguson 3060 av en 36-årig man via dennes enskilda firma. Köpesumman uppgick till 210 000 kronor. Traktorn var vid denna tidpunkt cirka 31 år gammal.

Köparen lämnade kort därefter lämnat in traktorn till en verkstad som reparerade den för 116 094 kronor. Köparen begär nu ersättning för reparationskostnaderna på grund av att traktorn varit felaktig vid avlämnandet. Han hävdar att traktorns skick avvek från vad parterna har avtalat, att säljaren underlåtit att upplysa köparen om traktorns egenskaper, vilket han kände till eller borde ha känt till, och vilket köparen med fog kunde räkna att bli upplyst om. Slutligen har traktorn avvikit från vad köparen med fog har kunnat förutsätta.

”Inte felaktig”

Säljaren kontrar med att traktorn inte varit felaktig vid avlämnandet. Den har inte avvikit från vad parterna har avtalat, säljaren har inte underlåtit att upplysa köparen om traktorns egenskaper, vilket han känt till eller borde ha känt till, och fordonet har inte i något avseende avvikit från vad köparen har haft fog att förutsätta.

Köparen uppger att inom 40 minuter från köpet, när köparen körde hem traktorn, började en varningslampa att lysa. Enligt traktorns instruktionsbok medförde varningslampan att han var tvungen att stanna traktorn. Han reklamerade felet till säljaren och denne försökte då avhjälpa felet direkt genom att byta oljefilter.

Metallspån i oljan

Ungefär en vecka senare visade sig samma fel igen när köparen använde traktorn nästa gång. Köparen meddelade återigen säljaren som försökte avhjälpa felet igen, även denna gång genom att byta oljefilter. Vid detta tillfälle upptäckte de att det fanns metallspån i oljan och på oljefiltret. Traktorn lämnades därför in till en verkstad för avhjälpande.

Efter att köparen fick tillbaka traktorn visade sig felet igen. Då hade det gått cirka två månader från det att köpet ägde rum. Köparen lämnade då själv in traktorn till nämnda verkstad för avhjälpande. Sedan han därefter fick tillbaka traktorn har han inte haft några problem med den.

Fel oaktat befintligt skick

Enligt Luleå tingsrätt utgör redan det förhållandet, att köparen inte har kunnat köra hem traktorn utan att en varningslampa avseende olja har lyst, ett fel i förhållande till vad parterna måste anses ha avtalat. Därutöver får köparen under alla förhållanden anses ha styrkt att felet har orsakats av kraftigt slitna lameller i fyrhjulsdriften och bromsarna. Lamellerna var slitna till den grad att metall gick mot metall när traktorn användes, vilket i sin tur lösgjorde metallspån. Det föreligger enligt tingsrättens bedömning fel i traktorn oavsett om säljaren har lämnat några garantier, uppgett att alla fel varit åtgärdade eller om traktorn skulle anses ha sålts ”i befintligt skick”.

Tingsrätten ansåg att den aktuella traktorn därmed var felaktig vid köpet. Reklamation har skett i tid och säljaren har saknat rätt till ytterligare avhjälpande. Köparen var därmed berättigad till prisavdrag och ersättning för avhjälpandekostnad. Eftersom traktorn genom renoveringen av fyrhjulsdriften och bromsarna fick ett bättre skick än vad som kan anses följa av parternas avtal sattes prisavdraget ned till skäliga 96 094 kronor.

Köprättsligt fel

Hovrätten för Övre Norrland noterar att säljaren berättat att han fått byta oljefilter på traktorn tretton gånger innan han sålde den och att han lämnade in traktorn till verkstaden för att rengöra den från metallföroreningar som på något oklart sätt hamnat i oljan. Redan detta förhållande är enligt hovrättens mening något som köparen borde ha kunnat räkna med att bli informerad om före köpet och det kan antas ha inverkat på köpet. ”Därtill kommer att på ett mer allmänt plan kan det med fog förutsättas att en traktor som kostar över 200 000 kr ska gå att använda i vart fall en kortare tid. I detta fall gick det inte att ens köra traktorn hem till [köparen] innan en varningslampa hindrade fortsatt färd. Hovrätten gör därför bedömningen att felet som traktorn har varit behäftad med har utgjort ett köprättsligt fel enligt konsumentköplagens bestämmelser.” skriver domstolen.

När det gäller frågorna om reklamation, säljarens rätt att göra ytterligare försök att reparera traktorn och prisavdragets storlek delar hovrätten tingsrättens bedömningar. Tingsrättens dom ska därför fastställas.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.