Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Konsthandlare måste flytta från Stockholms-lägenhet

Nyheter
Publicerad: 2021-03-23 13:41
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En 71-årig man måste flytta från sin hyresrätt i Stockholm.
Även om mannen använder lägenheten i sin konsthandlarverksamhet i sådan omfattning att den i och för sig utgör ett nödvändigt bostadskomplement, saknas det samband med inkomstbringande arbete.

En hyresvärd i Stockholm yrkade vid Hyresnämnden i Stockholm att hyresförhållandet med en 71-årig man skulle anses ha upphört den 30 september 2018 och att mannen skulle åläggas flytta från lägenheten.

Enligt hyresvärden saknade mannen behov av lägenheten eftersom han bodde permanent i Sunne.

Komplementbostad

Mannen motsatte sig yrkandet och förklarade att han hade behov av lägenheten som komplementbostad. Han arbetade nämligen som konsthandlare och konstförsäljare och hade den huvudsakliga kundbasen liksom kontaktnätet för verksamheten i Stockholm. 71-åringen nekade till att han skulle ha upplåtit lägenheten olovligen.

Frågan var alltså huruvida hyresvärdens intresse av att lämna lägenheten till bostadssökande för permanent boende vägde tyngre än 71-åringens behov av lägenheten.

För att en lägenhet ska anses som ett nödvändigt komplement till hyresgästens fasta bostad krävs enligt praxis normalt att lägenheten nyttjas i vart fall motsvarande två till tre dagar per vecka, alternativt 80 till 100 dagar per år samt att den då används i samband med arbete eller studier (se SÖH 337/2002 där hovrätten uttalat denna huvudprincip).

Ingen omsättning

Den 71-årige mannen hade under sanningsförsäkran uppgett att han ofta besökte Stockholm med anledning av arbete som förmedlare av konst, och att han i snitt bodde i lägenheten 2,5 gånger per vecka och ibland under längre perioder, i synnerhet i samband med visningar på auktionshusen.

Dessa uppgifter bekräftades av två vittnen samt av intyg från Bokföring och Datatjänst i Karlstad AB, av vilket framgick att 71-åringen handlade konst via sitt bolag och att han under ett verksamhetsår tillbringade cirka 100 till 150 dagar i Stockholm.

Nämnden fann ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter, men konstaterade att mannens vistelse tycktes sakna koppling till såväl studier som arbete – detta då mannen inte verkade ha någon omsättning och inte heller betalade ut någon ersättning och hade inte gjort det under flera år.

Hyresnämnden bedömde därmed att mannen saknade ett skyddsvärt intresse av att få behålla lägenheten och att hyresvärdens intresse av att få hyra ut den till någon annan därför vägde tyngre.

Den 71-årige mannen överklagade till Svea hovrätt som dock inte gör någon annan bedömning.

Mannen använder alltså lägenheten i sådan omfattning att den i och för sig skulle kunna utgöra ett nödvändigt bostadskomplement. Men som hyresnämnden funnit, anser hovrätten inte att tillräcklig koppling till inkomstbringande arbete eller studier finns för att uppfylla kravet på skyddsvärt behov.

Mannens överklagande avslås därför. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se