Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Köade till p-automaten när bot skrevs ut – slipper betala

Nyheter
Publicerad: 2021-02-19 11:00
Foto: Björn Larsson Ask / SvD /TT

Till skillnad från underinstansen anser hovrätten att det var uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift av en man som under sex minuter haft sin bil parkerad utan parkeringsbiljett.
Avgiften togs ut medan han köade till automaten, vilket rätten anser är en omständighet som han inte kunnat påverka och han slipper därför betala.

Medan en man var och köpte en parkeringsbiljett utfärdade Sigtuna kommun en kontrollavgift, då han inte förelagt föreskriven parkeringsavgift. Mannen vägrade dock betala avgiften och Sigtuna kommun yrkade därför i Attunda tingsrätt att mannen skulle betala 700 kronor för avgiften och 1080 kronor för inkasso- och rättegångskostnader.

Mannen invände att anledningen till att han inte hade någon parkeringsbiljett var att han går långsamt och det därför tog ett par minuter innan han kom fram till automaten. Väl framme var det kö och han hade även problem med sina kontokort, vilket fördröjde köpet ytterligare ett par minuter. Parkeringsbiljetten utfärdades en minut efter att kontrollavgiften togs ut.

Tingsrätten: Inte oförutsebar omständighet

Tingsrätten hänvisade till 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering där det framgår att en kontrollavgift inte får tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med en olovlig parkering skulle framstå som uppenbart oskäligt. 

Enligt förarbetena kan det exempelvis handla om situationer då försummelsen berott på en oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur, eller situationer som den ansvarige inte kan påverka. 

Att det var kö till parkeringsautomaten var enligt domstolen inte en sådan oförutsebar omständighet som föranleder att kontrollavgiften borde anses som uppenbart oskälig. Dessutom hade mannen kunnat betala avgiften via telefon. Han åläggs därför att betala det yrkade beloppet till kommunen.

Hovrätten ändrar

Mannen överklagade avgörandet till Svea hovrätt som däremot anser att köbildningen var en omständighet som han inte själv kunnat påverka. Tvärtom framstår det som att han köpt en parkeringsbiljett så fort han haft praktisk möjlighet till det.

Rätten menar även att möjligheten att köpa biljett via telefonen inte har någon betydelse eftersom kommunen anvisat att det kunde köpas i parkeringsautomat, och mannens telefon inte hade någon sådan funktion.

Det vore därför uppenbart oskäligt av kommunen att ta ut avgiften och mannen befrias från betalningsskyldigheten. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se