Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kemtvättsanställd saknade arbetstillstånd – 38-åring bötfälls

Nyheter
Publicerad: 2021-01-04 10:54
Genrebild Foto Erik Holmstedt / TT

En man döms för brott mot utlänningslagen till böter för att ha haft en anställd kvinna i sitt kemtvättsföretag, trots att kvinnan saknade arbetstillstånd.
Vid polisens inspektion av verksamheten hade kvinnan stått och strukit kläder med de övriga anställda, vilket motsäger mannens uppgifter om att hon endast tvättat sina egna kläder.

En 39-årig man var och är faktisk företrädare för ett kemtvättsbolag i Stockholm. Den 14 november 2018 genomförde polisen en inspektion i tvätteriets lokaler varvid en kvinna – som vid tillfället var efterlyst och saknade arbetstillstånd i Sverige – påträffades.

Mannen påstod att kvinnan endast varit på platsen för att tvätta sina egna kläder och att hon alltså varken utfört arbetsuppgifter eller fått någon ersättning för arbete. Mot bakgrund av polisens uppgifter av under vilka omständigheter kvinnan påträffades ansåg tingsrätten det dock styrkt att kvinnan varit anställd i enlighet med vad åklagaren påstod.

Strök kläder

Kvinnan hade vid inspektionen nämligen stått och strukit kläder tillsammans med övriga anställda vilket talade mot att hon endast varit på platsen för att tvätta sina egna kläder.

Eftersom 39-åringen inte utfört tillräckliga kontroller av kvinnans arbetstillstånd hade det enligt tingsrätten stått klart för mannen att kvinnan inte hade rätt att arbeta i landet. Även om något uppsåt i förhållande till detta kunde fastställas hade han alltså begått gärningen av oaktsamhet.

Brott mot utlänningslagen

Mannen dömdes därför för brott mot utlänningslagen till 30 dagsböter om 250 kronor. Mannens kemtvättsbolag förpliktades även att betala 45 500 kronor – motsvarande 2018 års prisbasbelopp – till staten för att ha haft kvinnan anställd utan arbetstillstånd.

Svea hovrätt gör samma bedömning som tingsrätten beträffande fråga om skuld, påföljd och bolagets skyldighet att betala avgift. Eftersom åklagaren inte gjort gällande att brottet begåtts under försvårande omständigheter saknas dock förutsättningar för att besluta att 39-åringen ska betala avgift till brottsofferfonden. Hans skyldighet att betala en sådan avgift upphävs därför av hovrätten.

I övrigt gäller alltså tingsrättens dom. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se