Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jurister flög privatplan till kundmöten – nu stäms byrån

Nyheter
Publicerad: 2019-10-29 14:26
Foto: SCANPIX SWEDEN

Konsumentombudsmannen stämmer en juristbyrå för att ha lämnat otydlig prisinformation till sina kunder.
Bland annat har byrån inte nämnt att de kan komma att resa till sina klientmöten med företagets eget flygplan.

Sedan den 1 januari förra året har Konsumentombudsmannen mottagit 18 anmälningar mot byrån, varav 13 rört frågan om tillkommande kostnader som enligt KO ”inte varit en obetydlig del av totalpriset”.

Upplyser inte kunderna om sitt resesätt på telefon

Byrån är specialiserad på arbetsrätt och har sitt huvudkontor i Borlänge. På byråns hemsida framgår dock att byrån har så kallade ”regionkontor” i Region Mitt, Region Syd, Region Väst och Region Nord.

När potentiella kunder fyllt i ett kontaktformulär på hemsidan rings de sedan upp av bolaget som meddelar om de kan åta sig fallet eller inte. I samband med detta lämnas en offert till klienten innehållandes en ungefärlig prisuppgift.

En typisk sådan för ett avgränsat utomrättsligt ärende är enligt stämningsansökan tio-sexton arbetstimmar á 2250 kronor i timmen. Därefter kontaktas klienten via mejl till vilket byråns allmänna villkor bifogas. I dessa framgår, bland annat, att vissa kostnader kan tillkomma och att byrån, med avsikt att resa med snabbast möjliga färdmedel, i första hand försöker att flyga till/från orterna.

Tilläggskostnaderna har i vissa fall varit högre än arvodet

Av Konsumentombudsmannens stämningsansökan framgår att klienter, efter att ett möte hållits i nära anslutning till dennes hemort, fått fakturor för stora kostnader som de inte väntat sig, exempelvis resor med privatplan från och till Borlänge.

De tillkommande kostnaderna har, enligt stämningsansökan, i vissa fall varit nästan lika stora eller till och med större än arvodeskostnaden.

Handlar om en utsatt målgrupp

Byråns målgrupp för marknadsföringen av sina tjänster är personer som är i behov av hjälp vid arbetsrättsliga tvister. Det handlar om personer som riskerar besked om uppsägning eller omplacering på arbetsplatsen. Utmärkande för förhållandet mellan konsumenten och byrån är dessutom, enligt KO, att konsumenten befinner sig i ett kunskapsunderläge gentemot byrån.

KO anser därför att domstolen måste ta i beaktande att byråns målgrupp befinner sig i ”en särskilt utsatt situation” och således är extra skyddsvärda då de redan initialt riskerar, alternativt redan har blivit, uppsagda från sin arbetsplats och därmed sin inkomstkälla.

Kräver bolaget på vite

Mot bakgrund av vad som framkommit av KO:s granskning yrkar man nu att Patent- och marknadsdomstolen vid vite ålägger byrån att lämna korrekt och tydlig information till sina kunder i sina telefonsamtal vad gäller arvoden och tillkommande avgifter.

Informationen om tillkommande avgifter ska, enligt KO, även innehålla uppgift om att byrån kan komma att utföra resor med eget flygplan, om så är fallet.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut: