Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jurist nekas sjukpenning efter stroke – ”kognitivt krävande”

Nyheter
Publicerad: 2021-01-13 13:30
Foto: Lise Åserud / NTB / TT /

En jurist beviljades del-sjukpenning i förvaltningsrätten, då man ansåg att arbetsplatsen var optimalt anpassad för de besvär hon drabbats av efter en stroke, och hon inte bedömdes ha högre förmåga i ett annat arbete.
Kammarrätten konstaterar däremot att hennes besvär främst är kognitiva och att hon kan jobba heltid i ett arbete med lägre sådana krav.

Försäkringskassan fattade beslut att inte bevilja en 39-årig kvinna sjukpenning under en period under 2017 och 2018. Hon hade bland annat koncentrationssvårigheter och led av hjärntrötthet efter att ha drabbats av en stroke, vilket gjorde att hon endast arbetade 75 procent på sitt jobb som skattejurist. Myndigheten bedömde dock att hon hade högre arbetsförmåga i ett arbete med lägre krav på koncentrationsförmåga.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Umeå. Den framhöll att hennes ordinarie arbete som jurist hade anpassats utifrån hennes besvär, bland annat genom att hon själv styrde vilka och hur många ärenden hon tog sig an. Hon gavs även möjlighet att ta pauser för att förebygga sin mentala trötthet.

Optimalt

På grund av det ansåg rätten att hennes aktuella arbete var optimalt utifrån besvärsproblematiken och att hon troligtvis inte skulle ha en högre arbetsförmåga i annat arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Hon beviljades därför sjukpenning.

Avgörandet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall, som hänvisar till den neuropsykologiska utredningen. Enligt den har kvinnan god förmåga vad gäller inlärning och minne, men har däremot svårigheter när det kommer till uppmärksamhetskrävande uppgifter. Den försäkringsmedicinska rådgivaren hade dock bedömt att hon skulle ha större arbetsförmåga i ett kognitivt mindre krävande arbete.

Rätten konstaterar att kvinnan inte har rätt till sjukpenning, med hänvisning till att arbetet som skattejurist måste anses vara mycket kognitivt krävande. Hon har därför inte gjort sannolikt att hennes arbetsförmåga är nedsatt även i arbeten med lägre kognitiva krav. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se