Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Internationellt körkort räcker inte – döms för olovlig körning

Nyheter
Publicerad: 2020-11-10 10:12
Genrebild Foto Jonas Ekströmer / TT /

Ett internationellt körkort utgör endast ett komplement till det nationella körkortet, och kan inte användas som ett självständigt giltigt körkort i Sverige.
Det konstaterar hovrätten och dömer en tidigare friad 29-årig kongolesisk man för olovlig körning.

Enligt åklagaren hade en 29-årig man kört bil utan att ha rätt till det. Mannen hade vid tillfället uppvisat en handling som endast utgjorde en bestyrkt översättning av hans kongolesiska körkort, vilket inte var något giltigt självständigt körkort i Sverige.

Vid Stockholms tingsrätt förklarade mannen att han trodde att den handling han visat för trafikpoliserna räckte, eftersom han kört bil med den i Kongo tidigare utan problem.

Efter att ha frågat några svenska bekanta hade han fått reda på att hans utländska körkort var giltigt i ett år, räknat från det första övningskörningstillfället.
De objektiva omständigheterna var klarlagda, nämligen att den 29-årige mannen kört bil utan giltigt svenskt körkort.

Internationellt körkort

Av den bild på det utländska körkortet som åklagaren presenterade framgick att körkortet var utfärdat på engelska och franska. På kortet stod texten ”international driving permit” vilket talar för att handlingen var ett internationellt körkort.

Eftersom det saknades ytterligare uppgifter om hur körkortet var utformat kunde det enligt domstolen inte uteslutas att körkortet utgjorde ett giltigt utländskt körkort i enlighet med någon av konventionerna. Åtalet ogillades därför.

Hovrätten river upp

Svea hovrätt konstaterar i motsats till underinstansen att det inte spelar någon roll huruvida handlingen angetts vara ett internationellt körkort eftersom det endast utgör ett komplement till det utländska körkortet i sig. Något faktiskt utländskt körkort har 29-åringen därför inte visat upp, skriver domstolen.

Mannens invändning om att han haft ett riktigt körkort men ”bytt ut det” mot det internationella är således irrelevant eftersom internationella körkort alltså inte ersätter det nationella, utan enbart kompletterar detta.

Den 29-årige mannen döms därför för olovlig körning till 30 dagsböter om 270 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se