Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte misshandel när lärare tog åttaåring i örat under lektion

Nyheter
Publicerad: 2021-10-01 09:38
Foto: Anders Wiklund / TT /

En lärare som i ett försök att få stopp på en åttaårings 20 minuter långa utbrott tog tag i hans öra ”väldigt löst” samtidigt som hon bestämt sa till honom begick inget brott, enligt hovrätten.
Det går inte utifrån bevisningen att slå fast att pojken fick ont i örat, trots att han berättat det för sin familj och misshandelsåtalet ogillas därför.

En nu 46-årig kvinna åtalades i Mora tingsrätt för misshandel efter en incident på en skola i Malung-Sälens kommun i april 2020.
Kvinnan är gymnastiklärare på skolan och skulle enligt åtalet ha tagit tag i och dragit i en åttaårig pojkes öra samtidigt som hon med andra handen tagit tag i hans axel och tryckt eller ruskat till honom.

Blev stressad

Händelsen hade föranletts av en ordväxling där läraren tyckte att pojken kunde vara med på idrotten trots att han glömt gymnastikkläder och handduk hemma. Läraren medgav i tingsrätten att hon hade blivit stressad av situationen, där pojkens utåtagerande och skrikande gjorde att lektionen inte kunde börja och att de andra eleverna blev oroliga. Hon medgav också att hon tagit tag i pojkens öra med ena handen och på axeln med den andra handen samt tryckt till honom – men hon hade varken dragit i örat eller ruskat pojken.

Enligt kvinnan tryckte hon också till ”väldigt löst”. Pojken kunde dock ha uppfattat det hela som ”värre än det var” eftersom hon även sa till honom på ett bestämt sätt.

Tingsrätten konstaterade att den fysiska tillrättavisningen av pojken inträffade först efter att läraren under cirka 20 minuter försökt lugna ned pojken, som är under utredning av eventuella diagnoser på grund av återkommande utbrott.

Styrkt

Under huvudförhandlingen spelades också ett inspelat barnförhör med pojken upp, där han hörs berätta att läraren dragit honom ”jättehårt” i örat så att det sved, han började gråta och blev rädd. Tingsrätten ansåg inte att det fanns anledning att betvivla uppgifterna, men ansåg att det ändå fanns osäkerheter kring exakt hur det fysiska tillrättavisandet gick till samt vilka följder det fick.

Enligt domstolen hade åklagaren bara styrkt att läraren tagit tag i pojkens öra samtidigt som hon haft den andra handen på hans axel och tryckte till relativt lindrigt. Detta kunde av pojken ha uppfattats som ett drag i örat.

För att misshandel ska anses föreligga, trots att kroppsskada eller sjukdom inte har förorsakats, krävs dock att den kroppsliga störningen inte har varit alltför lindrig eller hastigt övergående. Det fysiska lidande som läraren utsatt pojken för hade enligt tingsrätten här varit för obetydligt för att gärningen skulle kunna bedömas ens som ringa misshandel och åtalet ogillades.

Skiljaktiga

Rådmannen och en nämndeman var dock skiljaktiga och ansåg att den smärta som pojken utsatts för gjorde att läraren skulle fällas för ringa misshandel.

Svea hovrätt går dock nu på samma linje som tingsrättens majoritet och fastställer den friande domen.

Domstolen betonar att barnförhöret har hållits flera månader efter händelsen och att det bara hållits ett förhör. Det framgår också av utredningen att pojken efter att ha tillrättavisats av läraren var mycket uppjagad och ledsen och hans uppgifter måste därför värderas med stor försiktighet. Det krävs av denna anledning stark stödbevisning för att åtalet ska vara styrkt.

”Gjorde ont”

Det enda vittne som inte är närstående till pojken är hans klasslärare, som pratat med honom efter incidenten. Hon har dock varit osäker på om pojken sagt att han blivit dragen eller tagen i örat – och hon har inte kunnat komma ihåg om han sa att det gjorde ont.

Pojken har berättat för både sin mamma och styvmamma att det gjorde ont, men det går enligt hovrätten inte att utesluta att det finns andra förklaringar till att han sa så än att det varit sant.

Sammantaget håller inte heller bevisningen för att styrka att gymnastikläraren orsakade pojken smärta när hon tog tag i hans öra och åtalet ska då ogillas. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se