Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte medicinens fel att patient hoppade ut genom fönster

Nyheter
Publicerad: 2019-12-03 11:22
Genrebild. Foto: Mikael Fritzon / TT

En kvinna som hoppade ut genom fönstret och skadade sig lägger skulden på den medicin som hon fått utskriven av läkare.
Region Kalmar slipper dock betala skadestånd på grund av bristande orsakssamband.
Det gick för kort tid mellan tablettintaget och hoppet.

Den 56-åriga kvinnan från Västervik vårdades för cancer inom Region Kalmar. I början av 2014 hade hon gått igenom all planerad behandling. Hon var på ett avslutade besök på sjukhuset i Kalmar den 10 februari. Därefter följde några besök på sjukhuset i Västervik. Hon fick medicin som kunde ge upphov till värmevallningar.

Vid besök den 13 februari 2014 förskrev en läkare läkemedlet Cipramil vilket skulle lindra vallningarna. Några dagar senare, den 17 februari samma år, förskrev en annan läkare läkemedlet Citalopram som har samma verksamma substans.

Skadades allvarligt

Den 24 februari 2014 åt patienten ett stort antal tabletter av Citalopram och därefter hoppade hon ut genom ett fönster. Skadorna som uppstod var frakturer på båda benen samt en ryggfraktur. I samband med händelsen fann man kvinnans förpackning med Citalopram i vilken nio kartor var tomma medan den tionde karta inte kunde återfinnas. Således misstänktes att hon tagit 100 tabletter Citalopram á 20 mg.

56-åringen har begärt att tingsrätten ska fastställa att Region Kalmar är skyldig att betala ersättning till henne för de personskador som uppstod till följd av falltraumat den 24 februari 2014.

”Utvecklat tvångsbeteende”

56-åringen menar att hon efter intag av läkemedlet Citlapram Sandoz utvecklat ett tvångsbeteende vilket ledde till att hon hoppade från ett fönster. Detta orsakade omfattande personskador bestående i krosskador på båda hälbenen, fraktur under höger knä samt bruten rygg. Utvecklandet av tvångsbeteendet är en effekt av biverkan av läkemedlet. Förskrivning av läkemedlet har skett utan att hon på något sätt informerats om de farliga biverkningarna. Därför har Region Kalmar ett skadeståndsrättsligt ansvar för personskadorna.

Region Kalmar bestrider att dess personal som medverkat vid behandlingen av kvinnan har agerat vårdslöst. 56-åringen har fått tillräcklig information om biverkningar i samband med att hon fick läkemedlet utskrivet. Informationen är tillräcklig för att uppfylla vårdgivarens upplysningsskyldighet och Region Kalmar är inte skadeståndsskyldig gentemot 56-åringen.

”Kan få negativa tankar”

De inblandade läkarna och en specialist på psykiatrik vittnade i målet. Kalmar tingsrätt konstaterar att det av dessas berättelser framgår att Citalopram kan leda till att en patient under en tid efter att patienten påbörjat behandlingen med läkemedlet kan få negativa tankar. Som tingsrätten förstår båda läkarna utvecklas sådana tankar hos patienter som redan lider av någon form av depression. 56-åringen har inte påstått att hon led av några sådana besvär. Dessutom har psykiatrikern gjort klart att det tar en viss tid innan medicinen över huvud taget får en sådan effekt.

Saknas orsakssamband

I det här fallet har det gått högst några timmar från det att 56-åringen började ta läkemedlet till dess hon hoppade ut från fönstret. Utifrån det som psykiatrikern berättat är det därmed uteslutet att medicinen överhuvudtaget skulle ha kunnat ge 56-åringen några negativa tankar som skulle kunna leda till den åtgärd som kvinnan vidtog.

Tingsrätten kommer alltså fram till att det inte finns något orsakssamband mellan den uteblivna informationen och att 56-åringen hoppade ut genom fönstret.

Hon har därför inte rätt till skadestånd. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se