Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte grovt rån när familj knivrånades i hemmet nattetid

Nyheter
Publicerad: 2021-09-06 09:54
Genrebild Foto: Johan Nilsson / TT /

Det handlade inte om ett grovt rån när två maskerade gärningsmän nattetid tog sig in i en bostad och knivhotade en handlare och hans familj under en timmes tid.
Rånet har lämnat djupa spår hos offren och har varit av ”mycket allvarligt slag” – men når inte upp till nivån för grovt rån, enligt hovrätten.

En nu 25-årig man dömdes i Kalmar tingsrätt till fem år och två månaders fängelse för rån, två fall av grovt häleri och för vissa trafikbrott. 

Rånbrottet begicks en natt i augusti 2020 i en bostad i anslutning till en matvarubutik i ett samhälle på Öland. Två maskerade personer tog sig in i bostaden och kunde någon timme senare fly platsen i en stulen bil med över 400 000 kronor i kontanter, frimärken och lotter efter att ha knivhotat handlaren, hans fru, deras tonårsdotter och dotterns pojkvän.

DNA-spår

Gärningsmännen blev dock förföljda av polis och kraschade med bilen efter en körning i mycket hög hastighet på en smal och trafikerad väg. De tog sig ur bilen och flydde från olycksplatsen, men lämnade både rånbyte och DNA-spår efter sig i bilen.

25-åringen anhölls i sin frånvaro hösten 2020 efter att en annan man dömts till fem års fängelse som en av de båda rånarna – och greps samt häktades våren 2021. I tingsrättsdomen mot den andra mannen rubricerades rånet som grovt, men hovrätten rubricerade senare om gärningen till brott av normalgraden.

När 25-åringen åtalades yrkade åklagaren på att rånet med hänsyn till omständigheterna ändå skulle rubriceras som grovt. Gärningen hade varit ”synnerligen välplanerad” och hade utförts av flera gärningsmän efter intrång nattetid i målsägandenas bostad. Målsägandena hade även blivit bundna, tvingats utföra handlingar och även lämnats bundna och inlåsta efter gärningen. Rånbytet hade haft ett högt värde och även innefattat tillhörigheter till målsägandena själv – och brottet hade generellt sett varit ”särskilt hänsynslöst och rått”.

Inte grovt brott

Tingsrätten valde dock alltså att döma för rån av normalgraden. Vid gränsdragningen ska domstolen se till om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada, visat synnerlig råhet, hänsynslöst utnyttjat målsägandens skyddslösa eller utsatta ställning samt om gärningen varit av särskilt farlig art.

Rånet pågick under cirka en timme och målsägandena både knivhotades, bands och stängdes in. Något allvarligt våld hade dock inte förekommit och ingen av målsägandena åsamkades någon allvarlig fysisk skada. Tingsrätten ansåg därför inte att omständigheterna var så försvårande att en rubricering som grovt rån var motiverad.

Göta hovrätt går nu på samma linje och fastställer underinstansens domslut i råndelen.

Restriktiv

Det har handlat om ett mycket allvarligt rånbrott som uppenbart lämnat djupa spår hos målsägandena. Vid gränsdragningen mellan rån och grovt rån ska domstolen göra en allsidig bedömning av omständigheterna. Brottsbalkens uppräkning av omständigheter som särskilt talar för en rubricering som grovt rån är inte uttömmande, men HD-praxis på området är restriktiv.

Hovrätten noterar också att det våld som använts inte har varit livsfarligt och att några svåra kroppsskador inte heller uppkommit. När man talar om gärningar av särskilt farlig art tänker man samtidigt främst på gärningar som är systemhotande eller hotar att påverka samhällets funktionssätt – och någon sådan handlar det inte om, även om matbutiken även fungerar som bank.

Att målsägandena tveklöst befunnit sig i en mycket utsatt situation är enligt hovrätten samtidigt inte tillräckligt för att rubricera rånet som grovt. Rånet ska istället ses som ett rån av normalgraden, även om det inom ramen för detta brott är av ”mycket allvarligt slag”, slår hovrätten fast. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se