Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hyresvärd måste betala tillbaka 23 000 kronor i överhyra

Nyheter
Publicerad: 2022-01-14 08:14
Spånga Foto Jonas Ekströmer / TT

En man som hyrt ut en lägenhet i Spånga tvingas nu återbetala nästan 23 000 kronor i överhyra till andrahandshyresgästen.
Andrahandshyran, 10 500 kronor, uppgick nästan till det dubbla beloppet i jämförelse med förstahandshyran.
Hovrätten avfärdar mannens påstående om att förstahandshyran egentligen var högre, eftersom han inte gett in någon bevisning.

En 50-årig kvinna hyrde en 23-årig mans tvårumslägenheten om 55 kvadratmeter i Spånga mellan den 1 juni och 4 november 2019. Andrahandshyran uppgick till 10 500 kronor per månad och totalt erlade hon 53 900 kronor. Förstahandshyran låg på 5 600 kronor i månaden.

Kvinnan vände sig till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm och begärde återbetalning av hyra till ett belopp om 22 689 kronor. Enligt kvinnan hyrdes lägenheten inte ut fullt möblerad varför ett påslag om fem procent för möblering samt ett schablonbelopp om 200 kronor för internet var rimligt. Skälig andrahandshyra hade då uppgått till 6 080 kronor per månad.

Mannen yttrade sig inte i sak i målet, men hyresnämnden uppfattade det som att han motsatte sig kvinnans talan.

Oskälig hyra

Hyresnämnden hänvisade till 12 kap. 55 § jordabalken och konstaterade att en hyra är oskälig om den påtagligt överstiger hyran för likvärdiga lägenheter. För denna bedömning ska i första hand en jämförelse göras med lägenheter vars hyror bestämts i en förhandlingsöverenskommelse.

Nämnden fann inte anledning att ifrågasätta kvinnans uppgifter om att hon betalat 10 500 kr per månad medan förstahandshyran uppgått till 5 6000 kronor i månaden. Eftersom lägenheten hyrts ut möblerad och med internet var ett påslag om fem procent och ett tillägg om 200 kronor per månad rimligt – i enlighet med vad kvinnan ansökt om.

Mannen ålades därför att återbetala 22 689 kronor i överhyra till kvinnan.

Ingen bevisning

Mannen överklagade till Svea hovrätt och tillade där att förstahandshyran uppgick till 5 900 kronor i månaden och att kostnaden för internet var 500 kronor i månaden samt att det skulle göras påslag för el med cirka 200 kronor per månad.

Hovrätten konstaterar att det åligger förstahandshyresgästen att visa att hyran ska uppgå till ett högre belopp än vad andrahandshyresgästen har påstått. Eftersom han inte gett in någon bevisning för sina påståenden gör domstolen inte någon annan bedömning än hyresnämnden.

Överklagandet ska därför avslås.

(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand