Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hyresgäst som inte slagit larm om kackerlackor får bo kvar

Nyheter
Publicerad: 2022-09-08 09:43
Foto: Ingvar Svensson/TT

Det var ”ett allvarligt åsidosättande av hyresgästens förpliktelser” när mannen underlät att underrätta värden och i stället försökte utrota kackerlackorna på egen hand.
Utredningen kring det storskaliga angreppet i fastigheten brister dock på flera punkter och vid en sammantagen bedömning vore ett upphörande oskäligt, enligt hovrätten.

Ägaren till ett flerfamiljshus i Vällingby vände sig till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm och yrkade att avtalet avseende en enrumslägenhet som sedan 17 år tillbaka hyrts av en man inte skulle förlängas.

Enligt värden hade hyresgästen vid upprepade tillfällen varit sen med hyran, men framför allt hade han inte medverkat till att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa ett angrepp av kackerlackor som drabbat fastigheten.

Tog ett år

Det hade tagit ett år att få ordning på ohyran i lägenheten, när det i själva verket borde ha tagit cirka tre månader med hänsyn till lägenhetens storlek, menade värden. Den främsta misskötsamheten var dock att hyresgästen hade underlåtit att anmäla ohyran till värden. Angreppet kunde enligt värden ha pågått ”hur länge som helst”, med hänsyn till den mängd kackerlackor som påträffats i prövningslägenheten, enligt värden.

Efter att ohyran väl upptäckts hade hyresgästen inte varit behjälplig med saneringen. Han hade här inte följt riktlinjer om fällor, gift eller städning – och lägenheten hade vid flera tillfällen varit oframkomlig och i en saneringsrapport beskrivits som ”ett bombnedslag”.

Enligt hyresgästen stämde dock värdens uppgifter inte. När mannen upptäckte ohyran hade han dock först försökt få bukt med problemet själv, med hjälp av egeninförskaffade fällor och gift – och det var därför han inte hade kontaktat värden. Det kunde ”till viss del” stämma att lägenheten varit stökig, eftersom mannen har för mycket tillhörigheter ”som egentligen inte får plats”. Lägenheten hade dock inte varit ostädad – och mannen skulle göra sig av med viss egendom, uppgav han. Mannen har samtidigt en rad medicinska diagnoser och fick under pandemin också läggas in på sjukhus på grund av corona – något som gjort att han periodvis inte orkat städa. Vid något saneringstillfälle hade mannen inte heller öppnat eftersom han varit på dialysbehandling.

Inte tillräckligt

Hyresnämnden konstaterade att det förekommit vissa betalningsförsummelser – och att hyresgästen även betalat hyran sent vid ett tillfälle efter uppsägningen. Försummelsen var dock inte tillräckligt allvarlig för att hyresavtalet skulle upphöra på grund av misskötta hyresbetalningar.

Det var oklart exakt när kackerlackorna upptäckts i fastigheten, men hyresgästen hade oavsett detta varit vårdslös som inte omgående anmält ohyran till värden. Det gick däremot inte av utredningen att slå fast att hyresgästens underlåtenhet också lett till spridning av kackerlackorna. Skadedjurssanerare hade vid två besök inte blivit insläppta i prövningslägenheten, men det var osäkert på vilket sätt besöket hade aviserats i förväg. Det fanns heller ingen utredning om vilken information hyresgästen fått av sanerarna – och gick i och med det inte heller att dra någon säker slutsats kring vad hyresgästen skulle ha gjort eller hade underlåtit att göra i samband med saneringen.

Det gick inte heller av saneringsrapporterna att utläsa att angreppet startat i prövningslägenheten – eller att hyresgästens underlåtenhet lett till att saneringen tagit längre tid än den annars skulle ha gjort. Det kunde därför inte anses styrkt att hyresgästen underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa spridningen av ohyra i lägenheten och fastigheten – och han kunde därför inte heller anses ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen skulle förlängas, ansåg hyresnämnden.

Avslår överklagande

Svea hovrätt går nu på motsvarande linje och avslår värdens överklagande av hyresnämndens beslut.

Hyresgästen har betalat en månadshyra en enda dag för sent, men har i övrigt skött sina åtaganden under de senaste 18 månaderna och något upphörande på grund av hyresslarv är därför inte aktuellt.

När det gäller kackerlackorna har det i och för sig utgjort ett mycket allvarligt åsidosättande av hyresgästens förpliktelser att inte genast underrätta värden om förekomsten av ohyran. Det framgår dock att stora delar av fastigheten drabbades med ett omfattande saneringsarbete som följd – utan att utredningen visar var angreppet började eller hur och när värden uppmärksammades på ohyran.

Det går heller inte att dra någon säker slutsats kring i vilken utsträckning hyresgästens bristande information till värden påverkat spridningen av ohyran. Bevisningen i målet styrker inte heller att hyresgästen fått instruktioner om saneringsarbetet som han underlåtit i dagsläget. Det står också klart att det sedan närmare ett år tillbaka inte längre finns någon ohyra i lägenheten.

Vid en samlad bedömning med hänsyn även till hyresgästens allvarliga sjukdom skulle det, trots misskötsamheten, vara oskäligt mot hyresgästen att låta hyresavtalet upphöra, enligt hovrätten. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: