Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten underkänner narkotikadom – fängelsedömd frias helt

Nyheter
Publicerad: 2022-05-02 12:22
Foto: Tullverket

Hovrätten river upp den tidigare fängelsedomen och friar en 28-årig man som tidigare fällts för att ha försökt förvärva och förvara ett kilo av narkotikan 3-CMC.
Förvärv är över huvud taget inte aktuellt och förvaring faller på att mannen saknat faktiskt möjlighet att hämta ut försändelsen.
Det är dessutom tveksamt om uppsåt hade gått att styrka.

En nu 28-årig man åtalades i Linköpings tingsrätt för grov narkotikasmuggling alternativt försök till grovt narkotikabrott mot bakgrund av händelser i december 2020. Enligt åklagaren hade mannen försökt förvärva och förvara närmare ett kilo av narkotika 3-CMC, med ett ”gatuvärde” på 400 000–800 000 kronor. 

Försändelsen i fråga hade fastnat i tullen och efter att ha identifierats som narkotika bytts ut och försetts med fluorescerande medel för att kunna säkra bevisning i ett senare skede. Paketet, som var ställt till en kvinna, hämtades dock aldrig ut.

Hämtades inte ut

Kvinnan förnekade all kännedom om paketet och det misstankarna riktade sig i stället mot hennes tidigare sambo, det vill säga 28-åringen. Mannen medgav att han före leveransen fått en förfrågan om han mot ersättning kunde ta emot en mindre försändelse 3-CMC på fem–tio gram som ett brev i brevlådan. Han hade sagt ja, men föreslagit att ex-sambons namn och adress skulle anges som mottagare, bland annat eftersom hon var tidigare ostraffad.

Mannen hade dock kort därefter ändrat sig, sagt nej och bestämt sig för att sluta med narkotika och lägga in sig på behandlingshem. Han hade därför blivit chockad när han fått höra att det kommit ett paket. Han hade inte försök hämta ut paketet – och inte heller haft någon möjlighet, eftersom paketet var ställt till ex-sambon och behövde hämtas ut med hjälp av legitimation eller bank-id.

Tingsrätten ansåg inte att 28-åringen kunde fällas för narkotikasmuggling, eftersom det inte framgick att han varit införstådd med att narkotikan skulle komma från utlandet. Domstolen ansåg dock att mannen hade upplåtit ex-sambons namn och adress för försändelsen, eftersom detta varit särskilt lämpligt.

Dömdes till fängelse

Enligt domstolen måste mannen ha varit införstådd med sorten och mängden narkotika i försändelsen – och hans meddelande om ändrad inställning hade inte avbrutit den brottsliga gärningens utförande. Fara för brottets fullbordan hade varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 28-åringen fälldes därför för narkotikabrott, som med hänsyn till mängden och avsikten till vidareförsäljning var att anse som grovt. Påföljden bestämdes till fängelse i två år och åtta månader.

Göta hovrätt underkänner nu tingsrättens resonemang helt när man frikänner 28-åringen.

Vissa konversationer som åberopats i målet ger visst stöd för att mannen redan dagen efter att ha tackat ja har tagit tillbaka sitt erbjudande om att ta emot narkotikan. Detta har inte motbevisats av åklagaren och får därför godtas – liksom uppgiften om att mannen ursprungligen endast samtyckt till en mindre mängd som skulle skickas i ett kuvert direkt till brevlådan.

Enligt domstolen har 28-åringen med fog kunnat utgå ifrån att han besked om att han inte längre stod till förfogande skulle nå fram till den som från början bett honom ta emot paketet. Även om mannen blev förvånad när paketet kom står det klart att han förstod att paketet innehöll narkotika och var en konsekvens av att han gått med på att ta emot en leverans. En rimlig utgångspunkt är här att den person som stod bakom beställningen räknade med att mannen skulle hjälpa till att hämta ut paketet. Frågan är om 28-åringen ska dömas för försök till förvärv eller förvaring av narkotika.

Inget uppsåt

Med förvärv av narkotika avses att någon får äganderätt till preparatet. I det aktuella fallet har någon annan uppenbarligen tänkt utnyttja mannen till att ta emot och förvara narkotikan till dess att någon annan hämtade den. Det står dock klart att 28-åringen inte haft uppsåt till att förvärva narkotikan i narkotikastrafflagens mening och han kan därför inte dömas för att ha försökt ta denna typ av befattning med partiet.

Förvaring av narkotika utgör i sin tur en kvalificerad form av innehav, som förutsätter en besittning där man har möjlighet att utöva faktisk rådighet över narkotikan. Paketet har dock legat kvar på postkontoret utan att hämtas upp – och det är inte mannen som har stått som mottagare. Det framgår samtidigt av utredningen att den som vill hämta ut ett paket som står i en annan persons namn måste visa legitimation för både sig och mottagaren – alternativt legitimera sig med bank-id.

För att få tillgång till paketet hade 28-åringen alltså behövt ha tillgång till ex-sambons legitimation eller bank-id – något som utredningen inte talar för att han haft. Ex-sambon har samtidigt vistats på ett skyddat boende och det framstår därför som ”i hög grad osäkert” om mannen hade kunnat få hennes hjälp med att hämta ut paketet. Till detta kommer mannens uppgifter om att han inte tänkt ta emot ett paket som krävt legitimering, utan att han bara gått med på att ta emot en försändelse som skulle levereras direkt till brevlådan.

Åtalet ogillas

Sammantaget kan innehållet i paketet inte sägas ha varit i 28-åringens omedelbara besittning och han kan därför inte fällas för att ha försökt förvara narkotika i narkotikastrafflagens mening.

Åtalet ska därför ogillas, men även för det fall att kraven på försök till förvar av narkotikan varit uppfyllt är det tveksamt om det uppsåt som varit nödvändigt för fällande dom verkligen funnits.

Aviseringen om paketet kom nämligen som en överraskning för mannen, som tidigare endast gått med på att ta emot en liten mängd narkotika. Han verkar inte heller har gjort några ansträngningar alls för att hämta ut eller möjliggöra ett uthämtande av paketet. Han har också befunnit sig på ett behandlingshem när paketet kommit.

”Detta skulle kunna tolkas som att [mannen] inte hade varit beredd att förvara det som fanns i paketet om han hade vetat om den mängd narkotika som det hade innehållit”, skriver hovrätten. Mycket talar i och med detta för att åklagaren inte hade kunnat styrka uppsåt till att förvara narkotika. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: