Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten tror krock arrangerats – förare nekas ersättning

Nyheter
Publicerad: 2021-01-14 13:20
Foto: Johan Nilsson / TT /

Försäkringsbolaget hävdar att en förare arrangerat en krock – och slipper betala ut försäkringsersättning.
Försäkringstagaren har inte lyckats visa att han väjde för en älg och krockade med en mötande bil.
Hovrätten pekar på utredning som tyder på att ingen suttit fastspänd vid kollisionen.

Den 32-årige föraren hade tecknat en fordonsförsäkring avseende en Volkswagen Golf hos If skadeförsäkring. Den 2 mars 2017 inträffade en kollision mellan Golfen och en Opel. Kollisionen inträffade på länsväg 172 strax efter klockan 22.

Det var mörkt ute. Vägbanan var våt efter regn. Hastighetsbegränsningen på länsväg 172 var 70 kilometer i timmen. När polis och räddningstjänst anlände till platsen var Opeln placerad vid sidan av vägen i riktning mot Uddevalla med dess högra sida pressad mot en vägtrafikskylt uppsatt på fyra stolpar.

En polisanmälan upptogs under rubriken, trafikolycka utan misstanke om brott.

Begärde ersättning

Mannen begärde 63 700 kronor i försäkringsersättning men försäkringsbolaget hävdade att olyckan var arrangerad och betalade inte ut något.

If åberopade räddningstjänstens händelserapport. Under rubrik Orsaker och händelseförlopp före ankomst anges följande: En av bilarnas förare har brustit i uppmärksamhet och kört ut i korsningen och sen kört ihop. Den beskrivningen är inte förenligt med det händelseförlopp som försäkringstagaren påstår. Vem som har lämnat dessa uppgifter framgår emellertid inte. Någon slutsats kan därför inte dras av händelserapporten.

”Ingen fastspänd”

If har hävdat att ingen har suttit fastspänd i Opeln vid kollisionsögonblicket. Det är en slutsats som en utredningsinspektör hörd på IF:s begäran har dragit efter en okulär kontroll av bältessträckarna i bilen. Det saknas, enligt Stockholms tingsrätt, närmare utredning när det gäller hur bältessträckarna fungerar i en Opel av denna modell. Tingsrätten fann mot den bakgrunden att det inte är möjligt att lägga hans uppgifter till grund för ett påstående att ingen suttit fastspänd i bilen vid kollisionsögonblicket.

Något motiv för föraren att arrangera en trafikolycka har inte framkommit. Såvitt framkommit är han och den andra bilens ägare inte bekanta. Dessa omständigheter talar för att det förekommit en trafikolycka som gått till på det sätt som försäkringstagaren påstår.

”Vinkelrät”

Vid utredningsinspektörens besiktning av Golfen har konstaterats skador huvudsakligen lokaliserade till vänster del av frampartiet, motorhuven, grill och stötfångare. Vidare påträffades vid besiktningen i bilen vänster främre strålkastare och VW-emblemet. Skadorna på Opeln är mer omfattande.

Inspektören har med anledning av skadornas utseende och de spår som Golfen avsatt på vänster sida av Opeln samt efter ett sammanförande av fordonen kommit till den slutsatsen att Golfen varit i princip vinkelrät mot sidan av Opeln i kollisionsögonblicket.

Vidare är avsättningen av VW-emblemet tydligt cirkulär och inte utdraget i sidled vilket talar för att Opeln stått stilla i krockögonblicket. Även Opelns skador som avsatts av de fyra stolparna borde ha varit utdragna om bilen varit i rörelse. Han har tillagt att i en skadesituation där det kan antas att båda fordonen haft en hastighet av i vart fall 60-70 kilometer i timmen skulle skadebilden ha sett helt annorlunda ut.

En teknisk utredning som utförts av en tekniker på Traffic Safety Research & Engineering AB visar samma sak.

Inte gjort mer sannolikt

Den bevisning som If skadeförsäkringar lagt fram om skadebilden och resultatet av teknikerns utredning, som bygger på att båda fordonen var i rörelse i kollisionsögonblicket, talar med styrka för att händelseförloppet varit ett annat än vad föraren påstått. Vid en sammantagen bedömning fann tingsrätten att denne inte har gjort det klart mer sannolikt att trafikolyckan skett på det sätt som han påstått än att så inte är fallet. Hans talan skulle därför ogillas.

Svea hovrätt delar inte tingsrättens värdering av utredningsinspektörens uppgifter avseende bältessträckarna i Opeln. Det saknas anledning att ifrågasätta att inspektören har genomfört en kontroll av bilbältena och att den kontrollen visat att de vid undersökningstillfället har varit låsta i indraget läge. Hans observation är oförenlig med att föraren och passageraren i den mötande bilen har suttit fastspända vid kollisionsögonblicket, såvida inte bilbältena därefter har låst sig eller på annat sätt fastnat i indraget läge.

Hovrätten fastställer

Försäkringstagaren har i målet inte presenterat någon förklaring till eller lagt fram någon utredning om hur detta skulle ha gått till. Vare sig den skriftliga bevisning som han lagt fram i tingsrätten eller den nya skriftliga bevisning som han har lagt fram i hovrätten utesluter att den aktuella bilen haft bältessträckare som kunnat orsaka att bilbältet låst sig i indraget läge. Mot denna bakgrund anser hovrätten att inspektörens uppgifter i den här delen, trots avsaknaden av närmare teknisk utredning om hur bältessträckarna fungerat på den aktuella bilen, ger visst stöd för att ingen har suttit fastspänd i bilen vid kollisionsögonblicket.

Sammantaget delar hovrätten tingsrättens slutsats att försäkringstagaren inte gjort det klart mer sannolikt att kollisionen gått till på det sätt som han påstår än att så inte är fallet.

Tingsrättens dom ska därför inte ändras. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se