Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätten avslår Falcon-förvaltarens krav att släppas fri

Nyheter
Publicerad: 2021-04-19 09:22

Fondförvaltaren som alltjämt är på flykt, troligtvis i Turkiet, har överklagat tingsrättens beslut om häktning. Men Svea hovrätt avslår överklagandet.

För snart två veckor sedan kunde Dagens Juridik avslöja att ytterligare och starkare misstankar riktas mot den förvaltare som är på flykt i pensionshärvan Falcon Funds. Mannen omhäktades av tingsrätten men överklagade med hjälp av sin försvarare advokat Olle Kullinger. Svea hovrätt har nu avslagit överklagandet.

Fondförvaltaren är häktad i sin utevaro för fem fall av grovt bedrägeri och fem fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott. Enligt Ekobrottsmyndighetens åklagare Jerker Asplund har misstankarna mot honom stärkts under de två åren som gått sedan första häktningsframställan.

Misstankarna

Misstankarna består dels av att fondförvaltaren ska ha vilselett företrädare för Temple Asset Management, som var fondförvaltare åt Falcon Funds, att investera i finansiella instrument där investeringen inte var affärsmässigt betingad eftersom den ingått i ett brottsupplägg med syfte att tillskansa gärningsmännen eller av dem kontrollerade bolag medel ur Falcon Funds, dels att fondförvaltaren missbrukat sin förtroendeställning i Temple Asset Management när investeringarna skedde.

Brotten ska ha skett under perioden den 1 januari 2015 till den 30 juni 2016 på Malta.

Försvaret

I överklagandeskriften pekar försvaret på att brottsmisstankarna mot fondförvaltaren om bedrägeri redan har prövats genom den senaste tingsrättsdomen i Falcon Funds-målet. I denna del av domen friades huvudmannen i Falcon Funds från misstankarna om bedrägeri, något som EBM-åklagarna har överklagat till Svea hovrätt.

Domstolen uppgav även i den delen av domen att det är tveksamt om det som fondförvaltaren sagt i investeringskommittén om investeringar är tillräckligt för att kunna utgöra ett straffbart vilseledande. Varken huvudmannens, affärskollegans eller fondförvaltarens agerande ska ha vilselett huvudägaren i Temple Asset Management att genomföra de i målet aktuella investeringarna. Domstolen har snarare pekat på att det är huvudägaren som har missbrukat sin förtroendeställning genom att ”på ett så bristfälligt underlag besluta om investeringar av pensionsmedel i ett finansiellt instrument av detta slag” har brustit i att kontrollera skötseln av Falcon Funds ekonomiska angelägenheter. 

Delade meningar om skuldfrågan prövats eller ej

Fondförvaltarens privata försvarare Olle Kullinger anser att Svea hovrätt ska ändra tingsrättens beslut och konstatera att fondförvaltaren inte är på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. 

Fondförvaltaren förnekar även misstankarna avseende grov trolöshet mot huvudman, som är nya brottsmisstankar.

Åklagare Jerker Asplund har å sin sida pekat på att fondförvaltaren inte var inte åtalad i det mål i Stockholms tingsrätt som försvaret syftar till i sitt överklagande. Tingsrätten har alltså inte prövat några misstankar mot honom.


Dela sidan:
Skriv ut: