Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hovrätt missade advokats mejlyrkande – HD återförvisar

Nyheter
Publicerad: 2022-09-19 13:55
Foto. Hasse Holmberg /TT

En advokat som av hovrätten tillerkänts försvararersättning i enlighet med brottmålstaxan får en ny chans, efter ett beslut från Högsta domstolen.
Hovrätten har missat att ta hänsyn till de skäl för att frångå taxan som advokaten angett i ett mejl och har därmed begått ett rättegångsfel som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i HD.

En advokat var under 2021 förordnad som offentlig försvarare för en man som både i Luleå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland dömdes till fem månaders fängelse för narkotikabrott, grov olovlig körning och ringa vapenbrott.

Bilaga

I samband med att huvudförhandlingen i hovrätten avslutades skickade advokaten en kostnadsräkning till hovrätten via e-post. Kostnadsräkningen låg då som bilaga och i själva e-postmeddelandet anförde advokaten skäl till varför brottmålstaxan skulle frångås. Hovrätten registrerade bilagan med kostnadsräkningen i målet, men däremot inte e-postmeddelandet.

När hovrätten så meddelande dom tillerkände man advokaten ersättning i enlighet med brottmålstaxan. Några skäl för att frångå taxan hade inte angetts och varken målets art eller omfattning motiverade ett frångående av taxan, konstaterade domstolen.

Högsta domstolen, HD, beslutar nu att undanröja ersättningsbeslutet och i denna del återförvisa målet till hovrätten för fortsatt behandling.

Underlåtit pröva skäl

Hovrätten har underlåtit att pröva de skäl som advokaten fört fram för varför brottmålstaxan skulle frångås. Detta har i sin tur utgjort ett rättegångsfel av sådant slag att det kan antas ha inverkat på målets utgång, konstaterar HD. Rättegångsfelet kan samtidigt inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i HD och en återförvisning är därför påkallad. (Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: