Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD tvingar fram PT efter åtalsmiss i tingsrätten

Nyheter
Publicerad: 2019-12-02 13:41
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Högsta domstolen, HD, ändrar ett tidigare beslut och meddelar så kallad extraordinär dispens för prövning i hovrätten av ett mål om förgripelse mot tjänsteman.
Enligt HD har det saknats en central del i gärningsbeskrivningen som gjort att tingsrätten dömt för en gärning som inte omfattats av åtalet.
Hovrätten borde därför ha prövat målet.

En nu 18-årig man dömdes i Helsingborgs tingsrätt till 30 dagsböter för förgripelse mot tjänsteman, efter en incident i Helsingborg i mars 2019. Mannen hade hamnat i diskussion med en kvinnlig biljettkontrollant avseende giltigheten av det åkkort för skolelever som han färdades på. När kvinnan stoppat mannens kort i fickan hade han tagit tag i hennes ena handlov och försökt bända kvinnans eget kort ur handen på henne – enligt kontrollanten sannolikt i tron att detta var hans kort. En manlig kontrollant gick sedan emellan och förde av mannen från bussen.

Dömdes i tingsrätten

Tingsrätten ansåg att gärningen fick stöd av utredningen och att det var bevisat att mannen gjort sig skyldig till i fart fall ofredande när han försökt bända upp kontrollantens fingrar – och att åtgärderna vidtagits för att hindra henne i hennes kontrollfunktion. Mannen dömdes därför för förgripelse mot tjänsteman.

Mannen överklagade men Hovrätten över Skåne och Blekinge beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Detta beslut ändras nu av Högsta domstolen, HD, som återförvisar målet för prövning i sak i underinstansen.

Brist i gärningsbeskrivning

Enligt gärningsbeskrivningen har mannen tagit ett hårt grepp om biljettkontrollantens arm och fingrar när hon skulle kontrollera hans busskort. Det anges också när gärningen inträffade och att syftet var att ”hindra eller hämnas [kontrollantens] myndighetsutövning” och att mannen agerade med uppsåt.

För att dömas för förgripelse mot tjänsteman krävs även att gärningen ”medför lidande, skada eller annan olägenhet”. Något påstående om detta kan dock inte läsas in i gärningsbeskrivningen och det framgår inte heller att åklagaren på annat sätt fört fram detta i målet.

En dom får enligt 30 kap. 3 § rättegångsbalken inte avse någon annan gärning än ”den för vilken talan om ansvar i behörig ordning har förts”. I avsaknad av påstående om att mannens agerande har medfört lidande, skada eller annan olägenhet för målsäganden har det också saknats förutsättningar att döma mannen för förgripelse mot tjänsteman.

Hovrätten borde därför enligt HD ha meddelat prövningstillstånd med stöd av bestämmelsen om extraordinär dispens i 49 kap. 14 § 4 i rättegångsbalken.(Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se