Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Spelmissbruk kan vara grund för förvaltarskap

Nyheter
Publicerad: 2019-10-30 09:55
Foto: Karin Wesslén / TT /

Högsta domstolens slår i ett nytt avgörande fast att spelmissbruk kan likställas med andra former av missbruk vid tillämpningen av reglerna om förvaltarskap.
Ett beslut om förvaltarskap förutsätter att spelmissbruket är av så allvarlig karaktär att personen är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Synen på spelmissbruk har förändrats över tid. Numera anses att ett sådant missbruk innefattar samma typ av problem som alkohol- och narkotikamissbruk, skriver Högsta Domstolen i ett pressmeddelande.

Lagändringar

Bland annat har man genomfört lagändringar i socialtjänstlagen, där det anges att
””socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar”.
Därmed har Socialnämnden samma skyldigheter att förebygga och motverka spelmissbruk som när det gäller alkohol- och narkotikamissbruk.

Det är mot den bakgrunden Högsta domstolen menar att spelmissbruk bör likställas med andra former av missbruk även vid tillämpningen av reglerna om förvaltarskap.
”De fall av mycket allvarliga spelproblem som är på nivån spelmissbruk bör därmed kunna ligga till grund för beslut om förvaltarskap.”
I det nya avgörandet understryks att bedömningen av om förvaltarskap ska förordnas för en spelmissbrukare ”självfallet måste göras utifrån en bedömning i det enskilda fallet av om spelmissbruket verkligen är av så allvarlig karaktär att personen är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.”

Ur stånd att vårda egendom

Utredningen i det aktuella målet visade att den person som frågan om förvaltarskap rörde, på grund av psykisk störning och spelmissbruk, var ur stånd att vårda sin egendom, samt att hjälpbehovet inte kunde tillgodoses på något mindre ingripande sätt än förvaltarskap.
Det förvaltarskap som sedan tidigare var anordnat skulle därför inte upphöra.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: