Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD: Rättegångsfel när tingsnotarie avgjorde sexköpsmål

Nyheter
Publicerad: 2022-05-10 10:10
Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Högsta domstolen undanröjer de tidigare domarna i ett sexköpsmål och återförvisar målet till tingsrätten för förnyad handläggning.
Målet har i tingsrätten avgjorts utan huvudförhandling av en tingsnotarie som med hänsyn till straffskalan inte varit behörig att döma.
Detta har utgjort ett rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång.

En man i 50-årsåldern fälldes i Göteborgs tingsrätt i sin utevaro för att i Göteborg i januari 2021 ha köpt en sexuell tjänst. Målet avgjordes utan huvudförhandling och mannen hördes, trots att han fått information på förhand, inte av. Han hade dock erkänt gärningen som även vann stöd av övrig utredning. Mannen dömdes därför för köp av sexuell tjänst till 50 dagsböter på totalt 5 500 kronor. 

Mannen överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige. Han medgav där att han hade besökt lägenheten i fråga i syfte att köpa sex – samt att han också betalat 1 000 kronor kontant till kvinnan i fråga. Något sexuellt umgänge skulle dock aldrig ha blivit av, eftersom mannen blev nervös och avbröt sina planer.

Samstämmiga uppgifter

Åklagaren hade samtidigt justerat gärningsbeskrivningen med ett alternativt yrkande på ansvar för försök till köp av sexuell tjänst – och åberopade även uppgifter från en polisman som varit med och spanat på lägenheten i fråga. Polismannen uppgav att han sett hur mannen gick in i huset och att han efter att ha gripits på väg därifrån även medgivit att han köpt oralsex av kvinnan. Det fanns en dialog i mannens telefon där han kommit överens med kvinnan om sexköpet – och kvinnan hade efter ingripandet även hon bekräftat att mannen i lägenheten fått oralsex mot betalning.

Enligt hovrätten styrkte vittnesförhöret ihop med den skriftliga bevisningen i målet att samlag förekommit mellan parterna – och mannens egna uppgifter kunde här inte anses försvaga styrkan i åklagarens bevisning. Mannen skulle därför dömas för köp av sexuell tjänst och det fanns heller ingen anledning att ändra påföljden.

Hovrätten missade

Vad hovrätten inte uppmärksammade var dock att målet i tingsrätten avgjorts av en ensam tingsnotarie – något som nu får Högsta domstolen, HD, att undanröja underinstansernas domar och återförvisa målet till första instans.

Straffskalan för brottet har gjort att en tingsnotarie inte ensam har varit behörig att döma i målet. Den bristande domförheten har utgjort ett rättegångsfel som enligt HD kan antas ha inverkat på målets utgång och som inte kan avhjälpas med en prövning i högre rätt.

De formella förutsättningarna för att i enlighet med 51 kap. 28 § och 55 kap. 15 § rättegångsbalken undanröjer underinstansernas domar är därmed uppfyllda. På grund av detta och med hänsyn till målets och rättegångsfelets art ska hovrättens och tingsrättens domar undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning, slår HD fast.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: