Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD prövar: Måste stämningar skrivas på svenska?

Nyheter
Publicerad: 2021-09-08 13:17
Värmlands tingsrätt

Gör den omständigheten att en stämningsansökan i ett tvistemål inte skrivits på svenska att den är för ofullständig för att läggas till grund för en rättegång?
Det ansåg både tingsrätten och hovrätten när man avvisade ett käromål med en stämningsansökan på engelska.
Frågan kommer nu att prövas i högsta instans, efter prövningstillstånd från Högsta domstolen.

Ett svenskt aktiebolag väckte talan mot Hagfors kommun i ett fordringsmål. Stämningsansökan var dock skriven på engelska. Detta var inte acceptabelt enligt Värmlands tingsrätt och domstolen förelade därför aktiebolaget att inkomma med en översättning till svenska. 

Bolaget svarade men skickade inte in någon översättning. Man skrev istället att man vid en eventuell avvisning på denna grund skulle överklaga till hovrätten. Tingsrätten beslutade då att avvisa stämningsansökan.

Måste förstå fullt ut

Domstolen konstaterade i sitt beslut att rättegång i svensk domstol ska föras på svenska. Rättens ledamöter måste fullt ut kunna förstå innebörden i processmaterialet, men det handlar även om att allmänheten måste ha möjlighet till insyn i processen. Handlingar som ges in till domstolen ska också även de vara på svenska även om det finns vissa undantag för samiska, finska och meänkieli.

Tingsrätten konstaterade också att en domstol vid behov kan låta översätta handlingar som kommer in eller skickas ut från rätten. I detta fall hade man istället förelagt käranden att avhjälpa bristen – och budskapet hade bevisligen gått fram, även om föreläggandet författats på svenska.

Det kunde inte förutsättas att kommunen skulle bedriva en process på engelska eller att domstolen väl förstår innehållet i inlagan, fortsatte domstolen. Det kunde inte heller uteslutas att allmänhetens insynsrätt beskars genom en stämningsansökan på engelska. Det spelade samtidigt in i bedömningen att det vara fråga om en dispositiv process som aktiebolaget frivilligt initierat och som inte endast får avgöras av domstol.

Ansågs ofullständig

Tingsrättens sammantagna slutsats var att stämningsansökan fick anses så ofullständig att den inte kunde läggas till grund för rättegången och därför avvisades käromålet.

Hovrätten för Västra Sverige anslöt sig senare helt till tingsrättens resonemang och avslog överklagandet utan att tillägga något för egen del.

Högsta domstolen, HD, beslutar nu att meddela prövningstillstånd i avvisningsfrågan. Det blir nu upp till HD att i egenskap av högsta instans svara på under vilka förutsättningar en stämningsansökan i tvistemål ska avvisas för att den inte skrivits på svenska. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se