Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD klargör värdegränsen för ”ringa” stöld

Nyheter
Publicerad: 2020-11-19 14:02
Genrebild Foto: Pontus Lundahl / TT /

En kvinna dömdes till villkorlig dom och dagsböter för att ha stulit tre tallrikar och en ljusstake från en butik till ett värde om totalt 1 166 kronor.
Högsta domstolen omrubricerar nu brottet till ’ringa’ stöld då gränsen för stöld sedan gällande praxis från 2019 går vid 1 250 kronor.

En i dag 40-årig kvinna dömdes till villkorlig dom och 30 dagsböter om 100 kronor för stöld, sedan en butikskontrollant hittat tre tallrikar och en ljusstake – värda totalt 1 166 kronor – i hennes väska.

Kvinnan berättade hon stannat till vid köpcentrumet på väg från ett läkarbesök, eftersom hon på grund av smärta inte klarade av att köra hela vägen hem. I inredningsbutiken hade hon hittat flera saker hon ville ha, men lämnade dem på disken för att gå till bilen och hämta sitt kort. Hur tallrikarna och ljusstaken hamnade i väskan visste hon inte.

Upptäcktes av kontrollant

Kontrollanten berättade å sin sida att han sett kvinnan sitta på huk inne i butiken och fipplat med tallrikarna. När han väl stannat henne utanför butiken hittade han inte bara tallrikarna, utan även en ljusstake, i väskan.

Kvinnan överklagade till Göta hovrätt, och framhöll att hon inte varit ”vid sina sinnens fulla bruk” vid händelsen på grund av sitt ”psykiska illamående” och de biverkningar hon fått av sin medicin. Under alla förhållanden borde tillgreppet, enligt kvinnan, bedömas som ringa stöld med hänsyn till det ringa värdet.

Hon hänvisade bland annat till att konsumentprisindex medför att värdegränsen mellan ringa stöld och stöld numera bör ligga vid 1 250 kronor.

HD ändrar

Hovrätten gjorde dock inte någon annan bedömning än den tingsrätten gjort och avslog överklagandet. Hovrätten konstaterade dock att det får anses ankomma på Högsta domstolen, HD, att slå fast när det är dags att ändra på värdegränsen mellan ringa stöld och stöld.

Frågan för Högsta domstolen är alltså om den gärning som hovrätten funnit styrkt är att bedöma som stöld eller ringa stöld.

Bedömningen av om ett stöldbrott ska betraktas som ’ringa’ ska göras utifrån samtliga omständigheter vid brottet. Emellertid är det värdet av det tillgripna i allmänhet som är avgörande för rubriceringen av butiksstölder (se ”Ringa stöld-gränsen”, NJA 2019 s. 951 p. 5). Om värdet understiger en viss gräns ska brottet rubriceras som ’ringa’, såvida inga andra omständigheter har betydelse.

Ny gräns

Högsta domstolen noterar att den i sin praxis höjt värdegränsen när förändringar av konsumentprisindex har ansetts motivera en sådan höjning. Efter avgörandet i NJA 2019 s. 951 har gränsen satts till 1 250 kronor.

I förevarande fall har värdet av tallrikarna och ljusstaken uppgått till sammanlagt 1 166 kronor. Eftersom det inte framkommit andra omständigheter som påverkar rubriceringen ska därför brottet betraktas som ’ringa’, bedömer HD.

Kvinnan undgår därför villkorlig dom men antalet dagsböter höjs rejält till 100 om 120 kronor. (Blendow Lexnova)

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se